ترجمه مقاله یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیکی به ویبریو کلرلا

ترجمه مقاله یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیکی به ویبریو کلرلا
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی (همه گیر شناسی) مقاومت آنتی بیوتیکی به ویبریو کلرلا در ایران
عنوان انگلیسی
A systematic review and meta-analysis on the epidemiology of antibiotic resistance of Vibrio cholerae in Iran
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2019
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
10029
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی، اپیدمیولوژی، باکتری شناسی پزشکی
دانشگاه
گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.7416/ai.2019.229
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
منابع داده و روش های جستجو
انتخاب مطالعات
جمع آوری داده
روش تحلیلی
نتایج
نتایج جستجو
خصوصیات مقاومت آنتی بیوتیکی به V. cholerae
بحث
نتیجه گیری:
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background. Cholera, an acute diarrheal disease caused by Vibrio cholerae (V. cholerae), is an endemic disease and a major public health problem in Iran. Antibiotic therapy can decrease duration of the disease, transmission of infection and contamination of the environment. Considering different pattern of V. cholerae antibiotic resistance around the world, the aim of the current systematic review and meta-analysis was to evaluate the prevalence of antibiotic resistance of V. cholerae in Iran.

Methods. A systematic review of the literature was performed using related keywords in the electronic national and international databases including SID, Irandoc, Iran Medex and Magiran as well as PubMed, Scopus, Google Scholar and ISI web of knowledge. Up to July 31, 2018, 27 eligible papers were included in our meta-analysis based on the defined inclusion criteria.

Results. V. cholerae O1 was the most prevalent strain isolated in Iran and exhibited a high resistance rate against numerous antibiotics including chloramphenicol (33.6%), oxytetracycline (40.2%), trimethoprim/ sulphamethoxazole (86%), tetracycline (34.5%), furazolidone (69.8%), streptomycin (93.8%), polymyxin (80.7%), ampicillin (32.1%), nalidixic acid (88.9%), kanamycin (29%) and amoxicillin (30.5%).

Conclusion. According to the meta-analysis results, antibiotic therapy with ciprofloxacin, doxycycline, erythromycin, gentamicin, azithromycin, cefixime and cefepime could be effective for the treatment of severe cases of cholera in Iran.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پس زمینه. کلرلا، یک بیماری اسهالی حاد و یک بیماری همه گیر بومی (اندمیک) و یک مشکل سلامت عمومی مهم در ایران است که توسط ویبریو کلرلا (V. cholerae) ایجاد می شود. درمان آنتی بیوتیکی می-تواند دوره ی بیماری، انتقال (سرایت) عفونت و آلودگی محیطی را کاهش دهد. با در نظر گرفتن الگوی مختلف مقاومت آنتی بیوتیکی به V. cholerae در سراسر جهان، هدف این بررسی سیستماتیک و متاآنالیز، ارزیابی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی به V. cholerae در ایران می باشد.
روش ها. یک بررسی سیستماتیک روی مقالات، با استفاده از کلمات مرتبط با داده پایگاه های الکترونیک ملی و بین المللی از جمله SID، ایران داک، ایران مدکس و مگ ایران و همچنین پاپ مد، اسکوپوس، گوگل اسکولار و شبکه ی دانش ISI انجام شد. تا 31 جولای 2018، 27 مقاله ی واجد شرایط بر اساس معیار شمول معین در متاآنالیز ما درگیر شدند.
نتایج. V. cholerae O1، شایع ترین سویه ی جدا شده در ایران است و یک نرخ مقاومت بالایی در برابر تعداد زیادی از آنتی بیوتیک ها از جمله کلرامفنیوکول (33.6%)، اوکسی تتراسایکلین (40.2%)، تری متوپریم / سولفامتوکسازول (86%)، تتراسایکلین (34.5%)، فروزالیدون (69.8%)، استرپتومایسین (93.8%)، پلی میکسین (80.7%)، آمپیسیلین (32.1%)، نالیدیکسیک اسید (88.9%)،کانامایسین (29%) و آموکسیسیلین (30.5%) نشان داده است.
نتیجه گیری. مطابق با نتایج متاآنالیز، درمان آنتی بیوتیکی با سیپروفلوکساسین، دوکسی سیلین، اریترومایسین، جنتامایسین، آزیترومایسین، سفکسیم و سفپیم می تواند برای درمان موارد شدید کلرلا در ایران موثر باشد.

بدون دیدگاه