ترجمه مقاله روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS برای انتخاب سیستم مدیریت دانش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS برای انتخاب سیستم مدیریت دانش - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش جدید MCDM مرکب از QFD با TOPSIS برای انتخاب سیستم مدیریت دانش از دیدگاه کاربر در محیط فازی شهودی
عنوان انگلیسی
A new MCDM method combining QFD with TOPSIS for knowledge management system selection from the user’s perspective in intuitionistic fuzzy environment
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4996
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت عملکرد، مدیریت دانش، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت منابع اطلاعاتی
مجله
محاسبات نرم کاربردی
دانشگاه
دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه چین
کلمات کلیدی
تصمیم گیری چند معیاره، انتخاب سیستم مدیریت دانش، استقرار تابع هدف، TOPSIS
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. اصول مقدماتی
1. 2 مجموعه های فازی شهودی
2. 2 QFD
3. 2 TOPSIS
3. روش جدید MCDM مرکب از QFD با TOPSIS در محیط فازی شهودی
4. مثالهای عددی
5. بحث
6. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract Knowledge management system (KMS) is crucial for organization knowledge management. In order to help the evaluation and selection of KMS from the user’s perspective, a new multiple criteria decision making (MCDM) method combining quality function deployment (QFD) with technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) in intuitionistic fuzzy environment is proposed. In the method, the customer criteria and system criteria for KMS selection are required. These two kinds of criteria are established from the user’s perspective and the designer’s perspective respectively. Customers give their linguistic opinions about the importance of the customer criteria and the rating of alternatives with respect to the customer criterion. Analysts give their linguistic opinions about the relationship between the customer criteria and the system criteria, and the correlation between the system criteria. After the aggregation of linguistic opinions in intuitionistic fuzzy environment, the customers’ opinions are transformed into the rating of the weight of system criteria and rating of the alternatives concerning the system criteria by the QFD. Afterwards the alternatives are ranked according to system criteria by TOPSIS method in intuitionistic fuzzy environment and the best alternative is determined. In the end an example is provided to illustrate the applicability of the proposed method
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یکی از عوامل بحرانی و حساس برای مدیریت دانش سازمانی، سیستم مدیریت دانش (KMS) می باشد. برای کمک به ارزیابی و انتخاب KMS از دیدگاه کاربر، روش تصمیم گیری چند معیاره جدید (MSDM) مرکب از استقرار تابع کیفیت (QFD) با تکنیک عملکرد منظم (روش اولویت بندی) با تنشابه به یک راه حل ایده آل (TOPSIS) در محیط فازی شهودی پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی، برای انتخاب KMS به معیارهای مشتری و معیارهای سیستم نیاز می باشد. این دو نوع معیاربه ترتیب از دیدگاه کاربر و دیدگاه طراح مشخص شده اند. مشتریان ایده های زبان شناسی شان را در مورد اهمیت معیارهای مشتری و رتبه بندی آلترناتیوها (جایگزین ها) نسبت به معیار مشتری مطرح می کنند. تحلیل گران ایده های زبان شناختی شان را در مورد رابطه بین معیارهای مشتری و معیارهای سیستم و همبستگی بین معیارهای سیستم مطرح می کنند. پس از ادغام ایده های زبان شناختی در محیط فازی شهودی، با کمک QFD، ایده های مشتریان به رتبه بندی معیارهای سیستم و رتبه بندی آلترناتیوهای مربوط به معیارهای سیستم تبدیل می شود. سپس، آنها طبق معیارهای سیستم با روش TOPSIS در محیط فازی شهودی رده بندی شده و بهترین جایگزین تعیین می گردد. در پایان برای تشریح قابلیت کاربرد روش پیشنهادی، یک مثال مطرح می شود.

بدون دیدگاه