دانلود ترجمه مقاله انطباق فرایند بازاریابی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله انطباق فرایند بازاریابی - مجله امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
انطباق فرایند بازاریابی: عوامل پیشین و پیامدهای عملکرد محصول جدید در بازارهای صادراتی
عنوان انگلیسی
Marketing process adaptation: Antecedent factors and new product performance implications in export markets
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
28
سال انتشار
2014
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4447
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازاریابی، مدیریت اجرایی و MBA
مجله
بررسی بازاریابی بین المللی (International Marketing Review)
دانشگاه
گروه بازاریابی، دانشگاه Lehigh، پنسیلوانیا، آمریکا
کلمات کلیدی
استاندارد سازی، بازاریابی جهانی، بازاریابی رابطه مند، صادرات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پایه نظری
GVA و استانداردسازی / انطباق استراتژی بازاریابی بین المللی
مقابله با عدم قطعیت از طریق استراتژی های حاکمیت
توسعه فرضیه ها
سرمایه گذاری ویژه – تراکنشی و انطباق استراتژی دولتی
فاصله روانی و انطباق استراتژی دولتی
انطباق فرایندهای بازار و عملکرد: بازده محصول جدید و ایجاد ارزش های مشترک
هم افزایی انطباق قوانین اقتصادی و اجتماعی برروی عملکرد صادراتی
روش
نمونه
تحلیل و نتایج
تحلیل
نتایج اندازه گیری
نتایج ساختاری
بحث
منابع مختلف عدم قطعیت و انطباق فرایند
نتایج عملکرد تنظیم
اهمیت مدیریتی
محدودیت ها و مسیرها برای تحقیق بیشتر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to explore the marketing “processes” of governing multiple export relationships under the theoretical framework of governance value analysis (GVA). Specifically, this work examines the internal exchange attributes of transaction-specific investments and psychic distance on the adaptation/standardization of relational behavior and detailed contracting and how process adaptation/standardization influences new product outcomes and jointly created value in the focal export relationship.

Design/methodology/approach – A survey was conducted of 151 US manufacturers regarding their relationship with their primary foreign buyers. Data were analyzed with partial least squares estimation. Findings – The results indicate that high levels of transaction-specific investments lead to the adaptation of relational behaviors whereas high levels of psychic distance lead to less adaptation of detailed contracting. The adaptation of relational behaviors and detailed contracting reflect differential direct effects on export performance. Furthermore, the results indicate that there is a significant positive interaction effect between the adaptation of relational behavior and detailed contracting on jointly created value in the focal export relationship.

Practical implications – The findings of the study reveal that adaptation of the marketing process related to relationship governance strategies can play an important role in the export marketing process, but managers must proceed with caution in balancing relational behavior and detailed contract adaptation. The results also point to the importance of understanding the underlying source of uncertainty and adapting appropriate aspects of governance for enhancing jointly created value in the export relationship.

Originality/value – The value of this research lies in its goal to highlight the issue of marketing process adaptation across multiple export relationships. Less attention has been paid to the marketing “processes” of governing multiple export relationships in the international marketing strategy literature relative to “program” standardization/adaptation. This is one of the first empirical studies on marketing process adaptation of governance employing the theoretical framework of GVA.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف - هدف این مقاله بررسی "فرآیندهای" بازاریابی حاکم بر روابط صادراتی متعدد تحت چارچوب نظری تجزیه و تحلیل ارزش حاکمیت (GVA) می باشد. به طور خاص، این کار ویژگی معاملات داخلی سرمایه گذاری های خاص تراکنش و فاصله روانی انطباق / استاندارد را بر رفتار ارتباطی و قراردادهای مفصل و چگونگی تاثیر فرایند انطباق / استاندارد بر نتایج محصول جدید و به طور هم زمان ارزش خلق شده در رابطه صادرات کانونی را بررسی می کند.
طراحی / روش شناسی / رویکرد: یک نظر سنجی از 151 تولید کننده در ایالات متحده با توجه به رابطه آنها با خریداران خارجی اولیه آنها انجام شد. داده ها با روش تخمین حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها - نتایج نشان می دهد که سطح بالایی از سرمایه گذاری های معاملات خاص منجر به انطباق رفتارهای ارتباطی می شود در حالی که سطوح بالایی از فاصله روانی منجر به انطباقکمتر قرارداد مفصل می شود. انطباق رفتارهای ارتباطی و قرارداد مفصل، اثرات مستقیم مختلفی بر عملکرد صادرات را منعکس می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که اثر متقابل مثبت معنی داری بین انطباق رفتار ارتباطی و قرارداد مفصل و ارزش ایجادی مشترک در ارتباط صادرات کانونی وجود دارد.
مفهوم عملی - یافته های این مطالعه نشان می دهد که انطباق فرایند بازاریابی مربوط به استراتژی های حاکمیت ارتباط، می تواند نقش مهمی در روند بازاریابی صادرات ایفا کند، اما مدیران باید با احتیاط درمورد متعادل سازی رفتار ارتباطی و انطباق قرارداد مفصل اقدام کنند. همچنین نتایج به اهمیت درک منبع اساسی عدم قطعیت و انطباق جنبه های مناسب حاکمیت، برای افزایش ایجاد ارزش مشترک در رابطه صادرات اشاره می نماید.
اصالت / ارزش هدف این تحقیق برجسته کردن مسئله انطباق فرایند بازاریابی در کلیه روابط صادرات متعدد می باشد. کمتر به "فرآیندهای" بازاریابی حاکم بر روابط صادرات متعدد در منابعمنابع استراتژی بازاریابی در سطح بین المللی نسبت به "برنامه" استانداردسازی / انطباق پرداخته شده است. این مطالعه یکی از اولین مطالعات تجربی بر روی انطباق فرایند بازاریابی حاکمیت با استفاده از چارچوب نظری GVA می باشد.

بدون دیدگاه