تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله ایجاد وفاداری به برند از طریق مدیریت تعهد جامعه برند – مجله امرالد

عنوان فارسی: ایجاد وفاداری به برند از طریق مدیریت تعهد جامعه برند
عنوان انگلیسی: Building brand loyalty through managing brand community commitment
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2011 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3292 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.12Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی
مجله: تصمیم گیری در مدیریت
دانشگاه: دانشکده مدیریت بازرگانی بوسان کشور کره جنوبی
کلمات کلیدی: وفاداری به برند، مدیریت برند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینه نظری و فرضیات تحقیق

جامعه برند و تعهد جامعه برند

پیشایندهای تعهد جامعه برند

فرضیات

روش

معیارها

اعتباریابی معیارها

تحلیل داده ها

نتایج

بحث

مبانی نظری

مبانی مدیریتی

محدودیتها و راهبردهای تحقیق آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to: analyze the effect of trust and affect toward a brand community on the commitment of brand communities; and investigate the mechanism through which the commitment of a brand community is able to increase various loyalty behaviors (e.g. repurchase intentions, positive word-of-mouth, and constructive complaints).

Design/methodology/approach – In order to test the hypotheses, a total of 200 Chinese female online brand community users were sampled, specifically users who had been active in the online brand community for over a year, and Partial Least Squares (PLS) analysis was performed.

Findings – The results identified the significant positive paths: brand community trust ! brand community commitment; brand community affect ! brand community commitment; and brand community commitment ! brand loyalty behaviors. In addition brand community commitment was found to play a mediating role in the relationships between brand community trust/affect and brand loyalty. Finally, brand community commitment was seen to have a stronger effect on word-of-mouth than on constructive complaints.

Research limitations/implications – This study demonstrates the need to elaborate the brand community commitment construct. Specifically, attention to the underlying dimensions of commitment should identify more dynamic relationships among trust/affect, brand community commitment, and brand loyalty behaviors.

Practical implications – Marketing executives and brand managers who are considering customer loyalty improvement strategies must understand the value of managing an online brand community effectively. The findings of this study suggest significant ways to increase brand loyalty behaviors, particularly for brands seeking to broaden their appeal in the female Chinese market.

Originality/value – In contrast with the existing studies dealing with community commitment as an attitudinal antecedent of brand loyalty, this study empirically tested the mediating role of community commitment based on Baron and Kenny’s logic. Moreover, the mediation was found to have a differential effect, namely a partial mediation for the relationships community trust-repurchase intention/WOM but a full mediation for the relationship brand community affect-constructive complaint.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- هدف مقاله حاضر عبارت است از: تحلیل اثر اعتماد و عاطفه نسبت به جامعه برند(مارک) بر تعهد جوامع برند؛ و پژوهش مکانیسمی که به واسطه آن تعهد جامعه برند توانایی افزایش رفتارهای مختلف وفاداری را دارد ( مثلاً قصد خرید مجدد، کلمات مصطلح مثبت، و شکایات سازنده).

طرح/ روش/ شیوه- برای تست فرضیات، ازکلاً 200 کاربر جامعه برند آنلاین زنان چینی نمونه گیری به عمل آمد، به ویژه کاربرانی که برای مدت بیش از یک سال در جامعه برند آنلاین مشغول فعالیت بوده اند و تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) اجرا گردید.

یافته ها- نتایج بدست آمده مسیرهای مثبت معنادار و مهمی را شناسایی نمود: اعتماد جامعه برند- تعهد جامعه برند؛ عاطفه نسبت به جامعه برند تعهد جامعه برند؛ و تعهد جامعه برند رفتارهای وفاداری به برند. به علاوه، تعهد جامعه برند در رابطه بین اعتماد/ عاطفه نسبت به جامعه برند و وفاداری به برند نقش واسطه را ایفا نمود. بالاخره، تعهد جامعه برند در مقایسه با شکایات سازنده، بر کلمات مصطلح تاثیر قویتری ایفا می کند.

محدودیت ها/ مبانی تحقیق- مطالعه حاضر در رابطه با نیاز به ساخت و شرح ساختار تعهد جامعه برند توضیح می دهد. مخصوصاً توجه به ابعاد پایه تعهد، باید روابط پویاتر میان اعتماد/ عاطفه، تعهد جامعه برند و رفتارهای وفاداری به برند را شناسایی کند.

مبانی عملی- مدیران اجرایی بازاریابی و مدیران برندی که استراتژیهای بهبود وفاداری مشتری را مد نظر قرارمی دهند، بایستی از ارزش مدیریت موثر یک جامعه برند آنلاین شناخت داشته باشند. یافته های مطالعه حاضر راههای مهمی برای افزایش رفتارهای وفاداری به برند، به ویژه برای برندهای جویای وسعت بخشیدن به جاذبه شان در بازار چینی پیشنهاد میدهد.

ابتکار/ ارزش- در مقایسه با مطالعات موجود که با تعهد جامعه به عنوان یکی از پیشایندهای نگرشی وفاداری به برند سرو کار دارند، این مطالعه نقش واسطه تعهد جامعه را به روش تجربی براساس منطق بارون و کنی تست نمود. به علاوه، این گونه استنباط گردید که وساطت (میانجیگری) اثر تفاضلی اعمال می نماید، یعنی وساطت جزئی برای روابط بین اعتماد جامعه – قصد خرید مجدد/ WOM ، اما وساطت کامل برای عاطفه نسبت به جامعه برند- شکایت سازنده .

نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله