تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی: شواهدی از جنوب صحرای آفریقا
عنوان انگلیسی: Earnings management, capital structure, and the role of corporate governance: Evidence from sub-Saharan Africa
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2021 تعداد کلمات متن خلاصه : 1680
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : وایلی - Wiley
کد محصول : kh12404
محتوای فایل : docx حجم فایل : 1.12Mb
رشته های مرتبط: اقتصاد، حسابداری، مدیریت
گرایش های مرتبط: حسابداری مالی، اقتصاد مالی، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار
این محصول متن خلاصه شده مقاله "مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی: شواهدی از جنوب صحرای آفریقا" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات

مدیریت سوددهی و تصمیمات ساختار سرمایه

حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه

حاکمیت شرکتی و مدیریت سوددهی

3. طرح تجربی

معیار مدیریت سوددهی

متغیرهای حاکمیت شرکتی

متغیرهای کنترل

داده ها و نمونه

4. نتایج تجربی

آمار توصیفی

آزمون هاسمن

مدیریت سوددهی و تصمیمات ساختار سرمایه

مدیریت سوددهی، حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه

مدیریت سوددهی و تصمیمات ساختار سرمایه (بر اساس بخش ها)

مدیریت سوددهی، حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه (بر اساس بخش ها)

5. نتیجه گیری

نمونه متن مقاله خلاصه شده

حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه

مدیران سازمان های با حاکمیت شرکتی قوی تر، با توجه به ترکیب هیات مدیره و مدت تصدی مدیر عامل، از اهرم مالی کمتری در اداره شرکت استفاده می نمایند. این امر نشان می دهد که نسبت بزرگ تر مدیران مستقل یا خارجی در هیات مدیره منجر به ریسک پذیری کمتر مدیریت از طریق کاهش اهرم مالی یا تامین مالی از طریق بدهی می گردد.

حاکمیت شرکتی و مدیریت سوددهی

استقلال مدیران پیامدهای منفی بر مدیریت سوددهی دارد. از این رو، مدیران مستقل به تقلیل شیوع شیوه های مدیریت سوددهی در میان نهادهای مختلف کمک می کنند. حاکمیت شرکتی به جلوگیری از اتخاذ مدیریت سوددهی توسط نهادهای مختلف کمک نموده و در نتیجه به گزارشگری مالی شفاف تر و معتبری منجر می شود.