ترجمه مقاله رضایت شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رضایت شغلی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی
عنوان انگلیسی
Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
296
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
منابع انسانی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله
نهمین کنفرانس بین المللی تئوری و کاربردهای محاسبات نرم
دانشگاه
گروه مدیریت بازرگانی، ترکیه
کلمات کلیدی
رضایت شغلی، مبنای قانون فازی، مدل فازی IF…THEN، استدلال بینابینی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مقدمات
3. بیان مسئله و روش راه حل
4. کاربرد
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Complexity in organizations and their environments, and the rapid development of globalization has generated new interest in developing an understanding of how working individuals are satisfied with their jobs. Job satisfaction, which is a complicated multi-dimensional concept, has been a popular topic of research for many decades. The interest in this topic has been embraced by psychologists, management scholars, and more recently even economists. Unfortunately, in existing studies job satisfaction is investigated using only exact data not taking into account uncertainty and vagueness of obtained initial information. In this paper we suggest a fuzzy logic approach to the evaluation of job satisfaction taking into account that it is not always possible to deal with exact data or data with sharply defined boundaries. More specifically, we propose a fuzzy rule-based approach to evaluate the job satisfaction in an organization. The factors/facets of job satisfaction were collected through interviews. Due to the qualitative aspect of job satisfaction, we used linguistic choices in the questionnaires. The results are used to compose fuzzy rules as a model of the relationship between job satisfaction levels and the affecting factors/facets. A real-world job satisfaction evaluation problem is used to illustrate the suggested approach.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیچیدگی در سازمانها و محیطهای سازمانی و پیشرفت سریع جهانی شدن، توجه جدیدی را به توسعه و شناخت میزان رضایت افراد کارگر از مشاغل خود معطوف ساخته است. رضایت شغلی که یک مفهوم چند بعدی پیچیده است، برای دهه‌های زیادی یک عنوان محبوب پژوهشی بوده است. افراد علاقمند به این عنوان شامل روانشناسان، محققان مدیریت، و اخیراً اقتصاددانان بودند. متاسفانه در مطالعات موجود، رضایت شغلی با استفاده از داده‌های دقیقی که عدم قطعیت و ابهام اطلاعات اولیه بدست آمده را گزارش نمی‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله، ما یک رویکرد منطق فازی را برای مد نظر قرار دادن ارزیابی رضایت شغلی مطرح می‌کنیم که در آن همیشه امکان رسیدگی به داده‌های دقیق یا داده‌هایی با مرزهای کاملاً مشخص وجود ندارد. به ویژه، ما یک رویکرد مبتنی بر قانون فازی را برای ارزیابی رضایت شغلی در یک سازمان مطرح می‌کنیم. با توجه به جنبه کیفی رضایت شغلی، ما از گزینه‌های زبانی در پرسشنامه‌ها استفاده کردیم. این نتایج برای ترکیب قوانین فازی به عنوان یک مدل از رابطه بین سطوح رضایت و عوامل صورت‌های تاثیرگذار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک مسئله ارزیابی رضایت شغلی در دنیای واقعی، برای نشان دادن رویکرد پیشنهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدون دیدگاه