ترجمه مقاله تاثیرات IT بر مدیریت دانش سازمانی

ترجمه مقاله تاثیرات IT بر مدیریت دانش سازمانی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیرات IT بر مدیریت دانش سازمانی
عنوان انگلیسی
The Effects of IT on Organizational Knowledge Management Case study: Iran Central Bank
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8535
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
مجله
مجله مسائل اجتماعی و علوم انسانی - Journal of Social Issues & Humanities
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
کلمات کلیدی
به کارگیری IT، مدیریت دانش کارکنان، مدل سازی معادلات ساختاری
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- بررسی نوشته جات
3- روش تحلیل
4- یافته ها
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Information technology is one of the key and central issues in knowledge management and organizational knowledge studies. The last 3-5 years have been featured with more attention on knowledge management and IT so that it is estimated that about 70% of knowledge management studies have been on IT design. Knowledge management, theoretically speaking, is a multidisciplinary topic, while in practice the practitioners in organizations only experience dealing with IT functions in data and information management. The present paper is an attempt to survey the effect of IT on knowledge management among the employees of Iran Central Bank. Totally, 223 questionnaires were returned completed and used as the basis for testing the hypotheses. The results revealed that all the factors in utilization of IT in the bank - except for external texture- were at acceptable condition. The external texture aspect encompasses indices such as government support of utilizing IT, access to IT services outside the organization and availability of long-range and wide band communication infrastructures, which of course needs more attention. The results of structural equations showed that all the estimated coefficients were significant. Thus, the effect of utilizing IT on knowledge management was supported.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فناوری اطلاعات یکی از مسائل کلیدی و مهم در مطالعات مدیریت دانش و دانش سازمانی است. در 3 تا 5 سال اخیر به مدیریت دانش و IT توجه بیشتری شده است، به طوری که برآورد می شود در حدود 70 درصد از مطالعات مدیریت دانش به طرح IT اختصاص یافته باشد. از دیدگاه نظری، مدیریت دانش موضوعی است که چندین زمینه را در بر می گیرد، درحالی که افراد شاغل در سازمان ها تنها عمکلردهای IT در مدیریت داده و اطلاعات را تجربه می کنند. مقاله حال حاضر در تلاش است تا به بررسی تأثیرات IT بر مدیریت دانش در میان کارمندان بانک مرکزی ایران بپردازد. در مجموع 223 پرسشنامه به طور کامل پر شدند و اساس آزمایش فرضیات قرار داده شدند. نتایج نشان دادند که تمام فاکتورهای به کارگیری IT در بانک (به استثنای بافت بیرونی) در وضعیت قابل قبولی هستند. بافت بیرونی شاخص هایی همچون حمایت دولت از به کارگیری IT، دسترسی به سرویس های IT خارج از سازمان و دسترس پذیری دراز مدت و دوربرد زیرساخت های ارتباطی که البته به توجه بیشتری نیاز دارد را شامل می شود. نتایج معادلات ساختاری نشان دادند که تمام عوامل مشترک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین تأثیر به کارگیری IT در مدیریت دانش مورد حمایت قرار گرفت.

بدون دیدگاه