تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (۲σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

عنوان فارسی: تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan
عنوان انگلیسی: Effect of intermediate principal stresses on compressive strength of Phra Wihan sandstone
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2011 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 8059
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.31Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مهندسی معدن و زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سنگ، سنگ شناسی و ژئوتکنیک
مجله: مکانیک سنگ - Rock Mechanics
دانشگاه: واحد تحقیق ژئومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تایلند
کلمات کلیدی: Triaxial True، تنش اصلي ميانگين، ماسه سنگ
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

نمونه های سنگ

آزمایشات فشاری چند محوری

معیارهای مقاومتی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

A polyaxial load frame has been used to determine the compressive strength of Phra Wihan sandstone under true triaxial stresses. The rock specimens are cubic shape with a nominal dimension of 5×5×5 cm3 . Under a low σ3, σ1 at failure initially increases with σ2 and then decreases with σ2. Under a high σ3, σ1 increases with σ2. The Coulomb and modified Wiebols & Cook failure criteria derived from the characterization test results predict the sandstone strengths in terms of J2 1/2 as a function of J1 under true triaxial stresses. The modified Wiebols & Cook criterion describes the failure stresses better than does the Coulomb criterion.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برای تعیین مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan تحت تنش های سه گانه واقعی، از یک قاب بارگیری چندمحوره استفاده شده است. نمونه های سنگ به صورت مکعبی با ابعاد اسمی 5 × 5 × 5 سانتی متر است. تحت σ3 کم، σ1 در شکست در ابتدا با σ2 افزایش می یابد و سپس با σ2 کاهش می یابد. در σ3 بالا، σ1 با σ2 افزایش می یابد. معیار شکست کولمب و Wiebols & Cook اصلاح شده که از نتایج آزمون مشخصه بدست آمده، مقاومت ماسه سنگ را برحسب J_2^(1/2) به عنوان تابعی از J1 تحت تنش های سه محوره واقعی پیش بینی می کند. معیار Wiebols & Cook اصلاح شده، تنشهای شکست را بهتر از معیار کولومب توصیف می کند.