ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan
عنوان انگلیسی
Effect of intermediate principal stresses on compressive strength of Phra Wihan sandstone
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2011
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8059
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران، مهندسی معدن و زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سنگ، سنگ شناسی و ژئوتکنیک
مجله
مکانیک سنگ - Rock Mechanics
دانشگاه
واحد تحقیق ژئومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تایلند
کلمات کلیدی
Triaxial True، تنش اصلي ميانگين، ماسه سنگ
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نمونه های سنگ
آزمایشات فشاری چند محوری
معیارهای مقاومتی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

A polyaxial load frame has been used to determine the compressive strength of Phra Wihan sandstone under true triaxial stresses. The rock specimens are cubic shape with a nominal dimension of 5×5×5 cm3 . Under a low σ3, σ1 at failure initially increases with σ2 and then decreases with σ2. Under a high σ3, σ1 increases with σ2. The Coulomb and modified Wiebols & Cook failure criteria derived from the characterization test results predict the sandstone strengths in terms of J2 1/2 as a function of J1 under true triaxial stresses. The modified Wiebols & Cook criterion describes the failure stresses better than does the Coulomb criterion.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برای تعیین مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan تحت تنش های سه گانه واقعی، از یک قاب بارگیری چندمحوره استفاده شده است. نمونه های سنگ به صورت مکعبی با ابعاد اسمی 5 × 5 × 5 سانتی متر است. تحت σ3 کم، σ1 در شکست در ابتدا با σ2 افزایش می یابد و سپس با σ2 کاهش می یابد. در σ3 بالا، σ1 با σ2 افزایش می یابد. معیار شکست کولمب و Wiebols & Cook اصلاح شده که از نتایج آزمون مشخصه بدست آمده، مقاومت ماسه سنگ را برحسب J_2^(1/2) به عنوان تابعی از J1 تحت تنش های سه محوره واقعی پیش بینی می کند. معیار Wiebols & Cook اصلاح شده، تنشهای شکست را بهتر از معیار کولومب توصیف می کند.

بدون دیدگاه