ترجمه مقاله یک مدل یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد پایدار در زنجیره تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد پایدار در زنجیره تامین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مدل یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد پایدار در زنجیره تامین
عنوان انگلیسی
An integrated model for sustainable performance measurement in supply chain
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4896
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و ریاضی
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجیستیک و زنجیره تامین، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، آنالیز عددی و محاسبات نرم
مجله
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه
دانشگاه آکدنیز، دانشکده علوم کاربردی Ayşe Sak، آنتالیا، ترکیه
کلمات کلیدی
زنجیره تامین پایدار، اندازه گیری عملکرد، روش DEMATEL، نظریه گراف و شیوه ماتریس
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. نشانگرهای عملکرد پایدار
3. روشها
1. 3 Dematel
2. 3 نظریه گراف و شیوه ماتریس
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract There is an ongoing importance to the sustainable supply chain performance measurement due to the shifting competitiveness between individual organizations of which supply chains competing against each other. Thus, evaluating the supply chain and improving supply chain performance require the development of sustainable supply chain performance measurement system. Once the performance measurement system only consist of the economical criterion, with the addition of sustainability now its measurement scope includes social, environmental and resource criteria. In this study, The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) Method was applied to deal with the importance and causal relationships between the sustainable performances measurements criteria by considering the interrelationships among them. To analyze the abovementioned graph structure, a relatively new and multi-criteria decision making methods of graph theory and matrix approach are used. The proposed frameworks are tested using data obtained from three different manufacturing companies that take place on the same supply chain.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین پایدار به خاطر تغییر و جابجایی رقابت پذیری بین سازمان های فردی که زنجیره های تامینشان با یکدیگر در رقابت هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بنابراین، ارزیابی زنجیره تامین و بهبود عملکرد زنجیره تامین مستلزم توسعه سیستم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین پایدار می باشد. به محض اینکه سیستم اندازه گیری عملکرد تنها از معیار اقتصادی تشکیل شود، با اضافه کردن پایداری، حال حدود اندازه گیری اش شامل معیارهای اجتماعی، محیطی و منابع می شود. در این مطالعه، از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (DEMATEL) برای مقابله با اهمیت و روابط علی بین معیارهای اندازه گیری عملکرد پایدار با در نظر گرفتن روابط متقابل میان آنها استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل ساختار گراف فوق الذکر، از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و نسبتاً جدید نظریه گراف و شیوه ماتریس استفاده شده است. چارچوب های پیشنهادی با استفاده از داده های بدست آمده از سه شرکت تولیدی مختلف تست شده اند که در یک زنجیره تامین یکسان به وقوع می پیوندند.

بدون دیدگاه