تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رمزگذاری تصویر با استفاده از دستور مکمل DNA و نقشه های مغشوش – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رمزگذاری تصوير با استفاده از دستور مكمل DNA و نقشه های مغشوش
عنوان انگلیسی: Image encryption using DNA complementary rule and chaotic maps
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6848 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 12.16Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الگوریتم ها، برنامه نویسی کامپیوتر و محاسبات و مهندسی نرم افزار
مجله: محاسبات نرم کاربردی - Applied Soft Computing
دانشگاه: دانشکده های مهندسی الکترونیک و اطلاعات، دانشگاه صنعتی دالیان، چین
کلمات کلیدی: رمزگذاری تصوير، برنامه نويسی DNA، دستور مكمل، خلاصه پيام 5، PWLCM، نقشه ها مغشوش Chebyshew
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چكيده

1-مقدمه

2. برنامه نويسي DNA، دستور مكمل و نقشه های مغشوش

2-1 برنامه نويسي DNA و دستور مكمل

2-2 ايجاد شرايط اوليه سيستم PWLCM و نقشه های Chebyshev از طريق پارازيت تصوير MD5

2-3 بكارگيري سيستم PWLCM براي تبديل آرايش ها

2-4 به كارگيری نقشه های Chebyshev براي ايجاد توالي زمان های تكرار

3. الگوريتم كشف رمز و رمزگذاري تصوير

3-1 الگوريتم رمزگذاری تصوير

3-2 الگوريتم كشف رمز تصوير

4. نتايج تجربي

5. عملکرد و تجزیه و تحلیل امنیتی

5-1 فضاي اصلي و تحليل حساسيت

5-2 پايداري در مقابل حملات آماری

5-2-1 تحليل نمودار ستوني خاكستري

5-2-2 تحليل ضريب همبستگي

5-3 تحليل بي نظمي اطلاعات

5-4 حمله  تفاضلي

5-4-1 همبستگي، NPCR و UACI مربوط به تصاوير رمزگذاری شده

5-4-2 بررسي حساسيت تصاوير ساده با يك اختلاف جزئي

5-5 مقاومت در برابر پارازيت

6. نتيجه گيری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper proposes a novel confusion and diffusion method for image encryption. One innovation is to confuse the pixels by transforming the nucleotide into its base pair for random times, the other is to generate the new keys according to the plain image and the common keys, which can make the initial conditions of the chaotic maps change automatically in every encryption process. For any size of the original grayscale image, after being permuted the rows and columns respectively by the arrays generated by piecewise linear chaotic map (PWLCM), each pixel of the original image is encoded into four nucleotides by the deoxyribonucleic acid (DNA) coding, then each nucleotide is transformed into its base pair for random time(s) using the complementary rule, the times is generated by Chebyshev maps. Experiment results and security analysis show that the scheme can not only achieve good encryption result, but also the key space is large enough to resist against common attacks.

نمونه متن ترجمه

چكيده

اين مقاله يك روش نفوذ و اغتشاش جديد را براي رمزگذاري تصوير پيشنهاد مي كند. يك نوآوري در اين زمينه، مغشوش كردن پيكسل ها (عناصر تصويري) از طريق تبديل نوكلئوتيد به جفت مبناي خود در زمان هاd تصادفي است، نوآوري ديگر ايجاد كليدهاي جديد طبق تصوير ساده و كليدهاي مشترك مي باشد كه مي تواند شرايط اوليه را براي تغيير خودكار نقشه هاي مغشوش در هر فرآيند رمزگذاري ايجاد كند. براي تصاوير سياه و سفيد اصلي در اندازه هاd مختلف، پس از تغيير دادن به ترتيب رديف ها و ستون ها از طريق آرايش هاي ايجاد شده توسط نقشه مغشوش خطي تكه اي (PWLCM)، از طريق برنامه نويسي اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك (DNA) هر پيكسل از تصوير اصلي به چهاد نوكلئوتيد كدگذاري مي شود، سپس هر نوكلئوتيد با استفاده از دستور مكمل براي زمان هاي تصادفي به جفت مبناي خود تبديل مي شود و زمان ها از طريق نقشه هاي Chebyshev ايجاد مي شوند. نتايج بررسي و تجزيه و تحليل حفاظت نشان مي هد كه طرح مي تواند نه فقط نتايج رمزگذاري مطلوب را به دست آورد، بلكه فضاي اصلي نيز براي مقاومت در برابر حملات مشترك به اندازه كافي وسيع مي باشد.