تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکتهای داروسازی – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه
عنوان انگلیسی: A hybrid fuzzy MCDM method for measuring the performance of publicly held pharmaceutical companies
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 33 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 34
سال انتشار : 2015 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5895 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.56Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی، توسعه و برنامه ریزی، مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار
مجله: تاریخچه تحقیق در عملیات
دانشگاه: گروه سیستم های اطلاعات کسب و کار، دانشکده مدیریت بازرگانی و اقتصاد، دانشگاه پادربورن، آلمان
کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، فهرست امتیازات متوازن، DEMATEL، ANP فازی، DEA فازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مروری بر مطالعات اخیر

2-1 ارزیابی عملکرد

2-2 کاربردهای BSC در ارزیابی عملکرد

2-3 فرآیند تحلیل شبکه فازی

2-4 روش DEA فازی

3- روش ترکیبی پیشنهادی

3-1 مرحله پیش گزینش (ماژول 1)

3-2 مرحله سنجش بازدهی (ماژول 2)

گام 1: تشکیل ماتریس رابطه-مستقیم

گام 2: نرمالیزه کردن ماتریس رابطه – مستقیم اولیه

گام 3: تشکیل ماتریس رابطه-کل

گام 4. تعیین ماتریس ارتباط بینابینی

3-3 محاسبه امتیازات بازدهی DMUها (ماژول 3) با بهره گیری از روش های DEA فازی

3-3-1 روش مقدار مورد انتظار، روش پیشنهادی وانگ و چین

روش مبتنی بر برش آلفا، روشی پیشنهادی از خلیلی دامغانی و همکاران

3-3-2 روش DEA فازی پیشنهادی

3-3-3 رتبه بندیDMUها

4 مطالعه موردی: تبادل سهام برای شرکت های داروسازی

4-1 مطالعه موردی

4-2 تعیین شبکه ای از جوانب BSC

4-3 تعیین وزن های داخلی و کلی جوانب و معیارها

4-4 محاسبه امتیازات بازدهی DMUها با بهره گیری از مدل DEA فازی پیشنهادی

4-5 رتبه بندی DMUها

5- نتیجه گیری و مسیر تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Maximizing shareholders’ value has always been an indispensable goal for publicly traded companies. Shareholders value is highly dependent on the operating expenses, profit margin, return on investment and the overall performance in public companies. We propose a hybrid fuzzy multi-criteria decision making method for measuring the performance of publicly held companies in the Pharmaceutical industry. The proposed method helps investors choose a proper portfolio of stocks in the presence of environmental turbulence and uncertainties. The proposed method is composed of three distinct but inter-related phases. In the pre-screening phase, a set of financial and non-financial evaluation criteria are selected based on the balanced scorecard (BSC) approach. In the efficiency measurement phase, the DEMATEL method is used first to determine the inter-relationships among the BSC perspectives. A fuzzy ANP method is used next to determine the relative importance of the criteria based on the resulting DEMATEL interactive network. In the third step, two different fuzzy data envelopment analysis (DEA) methods are used to evaluate the relative efficiency of the decision making units (DMUs). The fuzzy DEA models are modified by using the relative importance of the criteria and the precedence relations among the input and output weights as additional constraints. Finally, the modified fuzzy DEA models are used to calculate the relative efficiency scores of the DMUs. In the ranking phase, an integration method grounded in the Shannon’s entropy concept is used to combine different efficiency scores and calculate the final ranking of the DMUs. The method proposed in this study is used to evaluate the performance of publicly held pharmaceutical companies actively trading on the Swiss Stock Exchange (SSE).

نمونه متن ترجمه

چکیده

افزایش ارزش سهام داران تا حد نهایی، یک هدف لازم الاجرا برای شرکت های تجاری در دست عامه محسوب می شود. ارزش سهام داران تا حد زیادی به مخارج عملیاتی، حاشیه سود (درصد سود حاصل از فروش خالص)، بازگشت به سرمایه و عملکرد کلی در شرکت های عمومی وابسته است. ما یک روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های در دست عامه در صنعت داروسازی پیشنهاد می دهیم. روش پیشنهادی به سرمایه گذاران کمک می کند تا یک موجودی صحیح از سهام را با وجود آشفتگی و ناپایداری محیطی برگزیند. روش پیشنهادی متشکل از سه فاز مجزا اما مرتبط به یکدیگر می باشد. در فاز پیش از گزینش، یک مجموعه از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی براساس روش فهرست امتیازات متوازن (BSC) انتخاب می شوند. در مرحله سنجش بازدهی، روش DEMATEL در ابتدا برای تعیین روابط بینابین جنبه های مختلف BSC بکار گرفته می شود. یک روش ANP فازی سپس برای تعیین اهمیت نسبی معیارها براساس شبکه تعاملی DEMATEL حاصل شده استفاده گردید. در گام سوم، دو روش متفاوت تحلیل پوش داده های فازی استفاده می شود تا بازدهی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) استفاده می شوند. مدل های DEA فازی با استفاده از اهمیت نسبی معیارها و روابط برتری بین وزن های ورودی و خروجی به عنوان قیدهای اضافی اصلاح می شوند. درنهایت، مدل های DEA فازی اصلاح شده برای محاسبه امتیازات بازدهی نسبی DMUها استفاده می شوند. در مرحله رتبه بندی، یک روش تلفیقی بر پایه مفهوم آنتروپی شانون جهت ترکیب امتیازات بازدهی متفاوت و تعیین رتبه کامل DMUها بکار گرفته می شود. روش پیشنهاد شده در این مطالعه، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه که به شکلی فعال در زمینه تبادل سهام سوییسی (SSE) فعال هستنند، استفاده می شود.