ترجمه مقاله گروه درمانی دانشجویان دانشگاه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گروه درمانی دانشجویان دانشگاه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت
عنوان انگلیسی
Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
178
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی و روانپزشکی
مجله
تحقیق و درمان رفتاری - Behaviour Research and Therapy
دانشگاه
دانشگاه تورنتو اسکاربورو، کانادا
کلمات کلیدی
درمان رفتار دیالکتیکی، روان درمانی مثبت، مرکز مشاوره کالج
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
1-1 رفتار درمانی منطقی
2-1 روان درمانی مثبت
3-1 مطالعه فعلی
2- روش
1-2 شرکت کنندگان
2-2 روند ها
1-2-2 گروه رفتاردرمانی منطقی
2-2-2 گروه پی.پی. تی
3-2 اقدمات
1-3-2 مصاحبه های تشخیصی
2-3-2 علائم
3-3-2 مهارت های تطبیقی و غیر تطبیقی
4-3-2 متغییرات سلامت و پذیرش
4-2 تحلیل های آماری
3- نتایج
1-3 ویژگی های تصادفی و شرکت کننده
2-3 تغییر علائم
3-3 کاربرد مهارت تطبیقی و غیر تطبیقی
4-3 متغییرات سلامت
5-3 پذیرش درمان
4- بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present study examined the efficacy of two evidence-based group treatments for significant psychopathology in university students. Fifty-four treatment-seeking participants were randomized to a semester-long dialectical behavior therapy (DBT) or positive psychotherapy (PPT) group treatment. Mixed modeling was used to assess improvement over time and group differences on variables related to symptomatology, adapative/maladaptive skill usage, and well-being/acceptability factors. All symptom and skill variables improved over the course of treatment. There were no statistically significant differences in rate of change between groups. The DBT group evidenced nearly all medium to large effect sizes for all measures from pre-to post-treatment, with mostly small to medium effect sizes for the PPT group. There was a significant difference in acceptability between treatments, with the DBT group demonstrating significantly lower attrition rates, higher attendance, and higher overall therapeutic alliance. While both groups demonstrated efficacy in this population, the DBT group appeared to be a more acceptable and efficacious treatment for implementation. Results may specifically apply to group therapy as an adjunctive treatment because a majority of participants had concurrent individual therapy.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی کارایی دو درمان گروهی شواهد محور برای روان درمانی موثر در بین دانشجویان دانشگاه می پردازد. پنجاه و چهار شرکت کننده جویای درمان در درمان گروهی روان درمانی مثبت و رفتار درمانی منطقی طول ترم شرکت داده شدند. مدل سازی ترکیبی برای ارزیابی بهبود در طی زمان و تفاوت های گروهی متغییرات مربوط به علائم نگاری، کاربرد مهارت تطبیقی/غیر تطبیقی و ضرایب سلامت/ قابل قبول به کار رفت. تمامی متغییرات مهارت و علائم در جریان درمان بهبود یافتند. تفاوت برجسته آماری در میزان تغییر بین گروه ها وجود نداشت. گروه رفتار درمانی منطقی تمامی اندازه تاثیرات متوسط تا بزرگ را به ازای تمامی سنجش ها از درمان قبلی تا بعدی با اندازه تاثیرات کوچک تا متوسط از خود بروز داد. تفاوت عمده ای در قابلیت پذیرش بین درمان ها وجود داشت به طوری که گروه رفتار درمانی منطقی میزان فرسودگی کمتر، توجه و حضور بالا و تسکین درمانی بیشتر نشان داد. در حالی که هر دو گروه در این جمعیت کارایی نشان دادند، گروه رفتار درمانی منطقی بیشتر قابل قبول بود و برای درمان و اجرا موثر تر بود. نتایج به طور ویژه برای گروه درمانی به عنوان درمان تطبیقی به کار رفت چون اکثر شرکت کنندگان درمان فردی متقارن داشتند.

بدون دیدگاه