ترجمه مقاله اثرات اسید جیبرلیک در تولید دانه های ریز و بد شکل میوه توت فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات اسید جیبرلیک در تولید دانه های ریز و بد شکل میوه توت فرنگی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات اسید جیبرلیک در تولید دانه های ریز و بد شکل و کیفیت و عملکرد میوه توت فرنگی
عنوان انگلیسی
Gibberellic acid influences the production of malformed and button berries, and fruit yield and quality in strawberry (Fragaria ananassa Duch.)
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6512
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، علوم باغبانی و علوم گیاهی
مجله
Scientia Horticulturae
دانشگاه
بخش فناوری پس از برداشت، موسسه تحقیقات کشاورزی هند
کلمات کلیدی
آلبینیسیم، دانه های ریز، میوه های بدشکل، عملکرد میوه، پارامترهای کیفی، جیبرلین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2- مواد و روش ها
1-2- مواد و محل آزمایش
2-2- ترکیب های تیماری
3-2- مشاهدات ثبت شده و اصول استنباطی
2-4- طرح آماری و تجزیه داده ها
3- نتایج
1-3- اثر اسیدجیبرلیک بر ویژگی های رویشی
2-3- اثر اسید جیبرلیک بر گلدهی و دوره برداشت
3-3- اثر اسید جیرلیک بر عملکرد میوه و اختلالات میوه (کمیت و ناهنجاری های میوه)
4-3- اثرات اسیدجیبرلیک بر مقادیر عصاره و پارامترهای کیفی میوه
4- بحث
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Experiments were conducted to observe the effects of foliar application of gibberellic acid on vegetative growth, flowering, fruiting and various disorders in ‘Chandler’ strawberry. GA3 (75 ppm) was applied to the strawberry plants either during mid-November (at fruit bud differentiation stage), or mid-February (pre-flowering stage) or at both times. Fruit under control were sprayed with tap water only. Observations were recorded on vegetative attributes like crown height, crown spread, petiole length, leaf number, leaf area; flowering and fruit set, fruit size; production of albino, malformed and button berries, total yield and marketable fruit yield and quality parameters, like juice content, TSS, ascorbic acid contents, acidity etc. Results indicated that GA3 (75 ppm) spray either during mid-November or midFebruary or at both times has favourably influenced all vegetative attributes of ‘Chandler’ strawberry over control. Similarly, fruit set was increased, and production of malformed and button berries was reduced, but albinism remained unaffected. Although individual berry weight was reduced slightly, but fruit number, total as well as marketable yield was increased tremendously over control with no adverse effect on fruit quality parameters. In all, spraying GA3 both during mid-November and mid-February was much more effective in achieving the desirable results than single application of GA3 either during midNovember or mid-February.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
آزمایشاتی به منظور مشاهده اثرات کاربرد محلولپاشی اسید جیبرلیک بر رشد رویشی، گلدهی، میوه دهی و اختلال های گوناگون در توت فرنگی رقم چاندلر انجام شد. در طی اواسط نوامبر (در مراحل تمایزیابی جوانه میوه) یا اواسط فوریه (مرحله پیش گلدهی) یا هر دو زمان، اسپری اسید جیبرلیک (75 پی پی ام) روی گیاهان توت فرنگی انجام شد. میوه های شاهد فقط با آب شیر محلولپاشی شدند. مشاهدات صفات رویشی مانند ارتفاع تاج، وسعت تاج، طول دمبرگ، تعداد برگ، مساحت برگ، گلدهی و میوه بندی، اندازه میوه، تولید آلبینو (میوه بی رنگ)، دانه های ریز و بدشکل، عملکرد کل و علکرد میوه های قابل عرضه به بازار و پارامترهای کیفی مانند مقدار عصاره، مواد جامد محلول، آسکوربیک اسید و اسیدیته ثبت گردید. نتایج نشان داد که اسید جیبرلیک (75 پی پی ام) اسپری شده در اواسط نوامبر یا اواسط فوریه یا هردو زمان اثرات معنی داری بر همه صفات رویشی توت فرنگی رقم چاندلر در تمام دوره کنترل داشت. به طور مشابه میوه بندی افزایش و تولید دانه های ریز و بدشکل کاهش یافت، اما تعداد میوه، کل محصول قابل عرضه به بازار در طول کنترل به طرز عجیب افزایش یافت. اگر چه منحصراً وزن دانه کمی کاهش پیدا کرد. کل محصول بدون اثر مغایر با پارامترهای کیفی افزایش پیدا کرد. اما آلبینیسم بدون تغییر باقی ماند.
در کل اسپری اسید جیبرلیک در هر دو دوره اواسط نوامبر و فوریه بیشترین تاثیر را در دستیابی به نتایج مطلوب نسبت به کاربرد تنهایی آن در یکی از دو دوره اواسط نوامبر یا فوریه گذاشت.

بدون دیدگاه