ترجمه مقاله تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون - نشریه هینداوی
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون
عنوان انگلیسی
Genetic Analysis of Diversity within a Chinese Local Sugarcane Germplasm Based on Start Codon Targeted Polymorphism
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8163
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، ژنتیک و علوم گیاهی
مجله
تحقیقات بین المللی زیست پزشکی - BioMed Research International
دانشگاه
گروه کشاورزی / دانشگاه کشاورزی و جنگلداری فوجیان، چین
فهرست مطالب
1-مقدمه
2- مواد و روشهای تحقیق
3- نتایج
2-3 شباهت ژنتیکی
3-3 تحلیل خوشه ای
4-3 تحلیل مولفه اصلی
5-3: تنوع ژنتیکی در مجموع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی
4- استدلال و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
In-depth information on sugarcane germplasm is the basis for its conservation and utilization. Data on sugarcane molecular markers are limited for the Chinese sugarcane germplasm collections. In the present study, 20 start codon targeted (SCoT) marker primers were designed to assess the genetic diversity among 107 sugarcane accessions within a local sugarcane germplasm collection. These primers amplified 176 DNA fragments, of which 163 were polymorphic (92.85%). Polymorphic information content (PIC) values ranged from 0.783 to 0.907 with a mean of 0.861. Unweighted pair group method of arithmetic averages (UPGMA) cluster analysis of the SCoT marker data divided the 107 sugarcane accessions into six clusters at 0.674 genetic similarity coefficient level. Relatively abundant genetic diversity was observed among ROC22, ROC16, and ROC10, which occupied about 80% of the total sugarcane acreage in China, indicating their potential breeding value on Mainland China. Principal component analysis (PCA) partitioned the 107 sugarcane accessions into two major groups, the Domestic Group and the Foreign Introduction Group. Each group was further divided based on institutions, where the sugarcane accessions were originally developed. The knowledge of genetic diversity among the local sugarcane germplasm provided foundation data for managing sugarcane germplasm, including construction of a core collection and regional variety distribution and subrogation.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
اطلاعات عمیق و کامل ماده اصلی وراثت نیشکر اساس و  پایه حفظ ، بقا و کاربرد آن را تشکیل می دهد. داده های نشانه های مولکولی نیشکر در مجموعه ماده اصلی وراثت نیشکر چینی محدود می شود. 20 آغازگر  تشانه گر  آماج رمز  آغازگر ( SCoT)  جهت بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی بین 107 الحاق و ضمیمه نیشکر در مجموعه ماده اصلی وراثت نیشکر محلی پرورش داده شدند. این آغازگر ها 176 قطعه دی ان آ را افزایش و تقویت کردند ، که  163 قطعه از بین 176 قطعه چند ریختی بودند ( 82.85%).  مقددار ظرفیت و محتویات اطلاعات چند ریختی ( PIC)   با میانگین 0.861  بین 0.783   تا  0.907  است. روش تحلیل خوشه ای میانگین های جبری گروه جفت شده ناموزون ( UPGMA)   داده های  نشانه گر SCoT    الحاق و دخول 107 نیشکر را به شش خوشه با ضریب تشابه ژنتیکی 0.674  تقسیم کرد. تنوع نسبتاٌ فراوان ژنتیکی بین ROC22 ، ROC16 و ROC10 مشاهده شد که تقریباٌ 50% از کل  زمین ها ی نیشکر چین را اشغال میکردند ، و این ارزش   کشت و پرورش بالقوه این محصول را در  Mainland چین نشان می دهد . تحلیل مولفه اصلی ( PCA) 107 الحاق  نیشکر را به دو گروه اصلی یعنی گروه خانگی و داخلی و گروه ورود خارجی تقسیم میکند. هر یک از گروه ها براساس موسساتی که الحاق نیشکر اصولاٌ توسعه داده شده بود ، تقسیم شدند . دانش تنوع ژنتیکی بین کل ماده اصلی وراثت نیشکر داده های اصلی مدیریت ماده اصلی وراثت نیشکر را مثل ساخت مجموعه اصلی و توزیع تنوع منطقه ای و  زیر گونه ای فراهم ساخت  و ارایه داد.

بدون دیدگاه