ترجمه مقاله کاربرد روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در مسئله زمان بندی کار کارگاهی

ترجمه مقاله کاربرد روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در مسئله زمان بندی کار کارگاهی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در مسئله زمان بندی کار کارگاهی
عنوان انگلیسی
GENETIC ALGORITHM AND NEURAL NETWORK HYBRID APPROACH FOR JOB-SHOP SCHEDULING
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7157
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و مهندسی نرم افزار
کلمات کلیدی
زمان بندی کار کارگاهی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مساله زمان بندی کار کارگاهی
3. مدل روش CSANN
3-1 واحد های تشکیل دهنده CSANN
3-2 اتصالات تطبیقی
3-3 حل مراحل مختلف CSANN
4. روش ترکیبی
4-1 الگوریتم ژنتیک
5. بررسی شبیه سازی
6. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper proposes a genetic algorithm (GA) and constraint satisfaction adaptive neural network (CSANN) hybrid approach for job-shop scheduling problems. In the hybrid approach, GA is used to iterate for searching optimal solutions, CSANN is used to obtain feasible solutions during the iteration of genetic algorithm. Simulations have shown the valid performance of the proposed hybrid approach for job-shop scheduling with respect to the quality of solutions and the speed of calculation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله یک روشی ترکیبی از الگوریتم ژنتیک (GA) و شبکه عصبی تطبیقی با اغنا محدود (CSANN) را برای مسائل زمان بندی کار کارگاهی پیشنهاد می دهد. در این روش ترکیبی، الکوریتم GA برای تکرار در جستجو و یافتن راهکار های بهینه مورد استفاده قرار می گیرد و روش CSANN نیز به منظور دستیابی به راهکار های عملیاتی در حین تکرار الگوریتم ژنتیک به کار گرفته می شود. نتایج شبیه سازی ها عملکرد معتبر روش ترکیبی پیشنهادی را برای مساله زمان بندی کار کارگاهی با توجه به کیفیت راهکار ها و سرعت محاسبه نشان می دهد.

بدون دیدگاه