تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA – نشریه PLOS

عنوان فارسی: نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA
عنوان انگلیسی: Gene Expression Profiling of Liver Cancer Stem Cells by RNA-Sequencing
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 37
سال انتشار : 2012 نشریه : Plos
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 43 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.66Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک پزشکی، گوارش و کبد و ایمنی شناسی پزشکی
دانشگاه: گروه جراحی، دانشگاه هنگ کنگ، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

بیماران و جمع آوری نمونه

رده ی سلولی

جداسازی سلول فعال شده فلوئورسانس (FACS) برای سلول های CD90

تجزیه و تحلیل فلوسیتومتری از رده ی سلولی HCC و بافت تومور کبد انسان برای GPC3 و CD90.

استخراج RNA و تکثیر RNA

آماده سازی کتابخانه RNA و تعیین توالی

نقشه برداری و بیان ژن

دیتاهای توالی RNA ژنهای بد تنظیم شده در میان بیماران مشخص میکند

تراشه های میکرو سیالی Fluidigm

کمی سازس از سلول ها CD90 در نمونه های تومور کبد انسان با روش فلوسیتومتری

رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی از GPC3 در نمونه تومور کبد انسان

RNA تداخل کوچک (siRNA) انتقال در شرایط آزمایشگاهی

روش تکثیر سلولی

روش تشکیل کلونی سلول های بنیادی

تحلیل آماری

نتایج

جداسازی سلول های CD90 از نمونه های تومور و غیر تومور

استخراج RNA و تکثیر

توالی های سنتز RNA تکثیرشده و جدا شده از CD90 + CD90 + CSCS و NTSCs در آنالیز ژنوم دوم

تجزیه و تحلیل پروفیل بیان ژن CD90 + CD90 + CSCS و NTSCs

اعتبار سنجی داده های RNA-SEQ توسط qRT-PCR

تایید داده RNA-SEQ توسط qRT-PCR با استفاده از نمونه از یک گروه مستقل بیمار

تفسیر وظایف ژن های بیان شده توسط تجزیه و تحلیل هستیشناسی ژنی(gene ontology)

بیان GPC3 و مقدارسلول های CD452CD90 در بافت تومور HCC

بیان ا سلول های CD90 GPC3 در رده های سلولی HCC و بافت HCC انسان

سرکوب GPC3 با siRNA اختصاصی

اثر GPC3 بر رشد سلول و تشکیل کلونی ه سلول های CD90 + CSCS کبد

بحث

اطلاعات حمایتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Accumulating evidence supports that tumor growth and cancer relapse are driven by cancer stem cells. Our previous work has demonstrated the existence of CD90+ liver cancer stem cells (CSCs) in hepatocellular carcinoma (HCC). Nevertheless, the characteristics of these cells are still poorly understood. In this study, we employed a more sensitive RNAsequencing (RNA-Seq) to compare the gene expression profiling of CD90+ cells sorted from tumor (CD90+ CSCs) with parallel non-tumorous liver tissues (CD90+ NTSCs) and elucidate the roles of putative target genes in hepatocarcinogenesis. Methodology/Principal Findings: CD90+ cells were sorted respectively from tumor and adjacent non-tumorous human liver tissues using fluorescence-activated cell sorting. The amplified RNAs of CD90+ cells from 3 HCC patients were subjected to RNA-Seq analysis. A differential gene expression profile was established between CD90+ CSCs and CD90+ NTSCs, and validated by quantitative real-time PCR (qRT-PCR) on the same set of amplified RNAs, and further confirmed in an independent cohort of 12 HCC patients. Five hundred genes were differentially expressed (119 up-regulated and 381 downregulated genes) between CD90+ CSCs and CD90+ NTSCs. Gene ontology analysis indicated that the over-expressed genes in CD90+ CSCs were associated with inflammation, drug resistance and lipid metabolism. Among the differentially expressed genes, glypican-3 (GPC3), a member of glypican family, was markedly elevated in CD90+ CSCs compared to CD90+ NTSCs. Immunohistochemistry demonstrated that GPC3 was highly expressed in forty-two human liver tumor tissues but absent in adjacent non-tumorous liver tissues. Flow cytometry indicated that GPC3 was highly expressed in liver CD90+ CSCs and mature cancer cells in liver cancer cell lines and human liver tumor tissues. Furthermore, GPC3 expression was positively correlated with the number of CD90+ CSCs in liver tumor tissues. Conclusions/Significance: The identified genes, such as GPC3 that are distinctly expressed in liver CD90+ CSCs, may be promising gene candidates for HCC therapy without inducing damages to normal liver stem cells.

نمونه متن ترجمه

چکیده

شواهد موجود تایید می کند که رشد تومور و عود سرطان توسط سلول های بنیادی سرطانی هدایت می شود. کارای قبلی ما نشان داد که وجود CD90+ سلول های بنیادی سرطانی در در کارسینوم هپاتوسلولار (HCC) نشان داده است. با این وجود، ویژگی های این سلول ها هنوز مشخص نشده است. در این مطالعه، ما یک توالی RNA حساس تر(RNA-Seq) برای مقایسه پروفایل بیان ژن سلول های CD90+ طبقه بندی شده اند از تومور ( (CD90 + CSCSو به موازت با بافت کبد غیر توموری ( (CD90+NTSCs و روشن کردن نقش ژن های هدف مفروض در سرطان کبد به کار بردیم. سلول CD90+ به ترتیب از تومور و بافت کبد غیرتوموری انسان با استفاده از فلورسانس فعال شده ی سلول ( fluorescence activated cell ) جداسازی شده اند. RNA های تقویت شده( تکثیر شده) سلول CD90+از 3 نفر هپاتوسلولار با RNA-SEQ تجزیه و تحلیل شد. پروفایل بیان ژن های افتراقی ایجاد شد بین CD90+CSCs و CD90+NTSCs و به وسیله روش Real-Time PCR (qRT-PCR) در همان مجموعه ای از RNA های تکثیر شده (تقویت شده) تصدیق یافت و مجددا در یک گروه مستقل از 12 بیمار مبتلا به HCC را تایید شد. پنج صد ژن بیان شد (ژن های 119 بالادست و 381 پایین دست تنظیم) بین CD90+CSCs و CD90+NTSCs. تجزیه و تحلیل اونتولوژی ژنی نشان داد که بیان بیش از حد ژن ها در CD90+CSCs با التهاب، مقاومت در برابر مواد دارویی و سوخت و ساز چربی در ارتباط بودند. در میان ژن های بیان شده افتراقی، glypican-3 (GPC3), یک عضو از خانواده glypican به طور قابل توجهی در CD90+CSCs در مقایسه با CD90+NTSCs افزایش یافته ( ارتقا یافته است). ایمونوهیستوشیمی نشان داد که GPC3 بسیار بیان شده است در 42 تومور کبد انسان اما در بافت کبد غیر توموری مجاور وجود ندارد. فلوسیتومتری نشان داد که GPC3 بسیار بیان شده در CD90+CSCs کبد و سلول های سرطانی بالغ در رده های سلولی سرطان کبد و بافت تومور کبد انسان بیان شد. علاوه بر این، بیان GPC3 با تعداد CD90+CSCs در بافت تومور کبد در ارتباط بود. ژن های شناسایی شده ، از قبیل مانند GPC3 که به صورت مشخص در CD90+CSCs کبد بیان می شود. ممکن است نوید دهنده ژن کاندید برای درمان سرطان کبد بدون ایجاد خسارت وارده به سلول های بنیادی کبد طبیعی باشد.