ترجمه مقاله عوامل موثر بر پیاده سازی موفق کسب و کار الکترونیک - نشریه امرالد

ترجمه مقاله عوامل موثر بر پیاده سازی موفق کسب و کار الکترونیک - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عوامل موثر بر پیاده سازی موفق کسب و کار الکترونیک
عنوان انگلیسی
Factors affecting e-business successful implementation
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2014
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9130
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، تجارت الکترونیک، مدیریت بازرگانی و مدیریت دانش
مجله
مجله بین المللی تجارت و مدیریت - International Journal of Commerce and Management
دانشگاه
گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش فنی کاوالا، یونان
کلمات کلیدی
پیاده سازی کسب و کار الکترونیک، یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، تحقیقات تجربی، مدل سازی معادله ساختاری، یونان
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- مرور منابع
چارچوب مفهومی
3-1 قابلیت های یادگیری سازمانی
3-1-1 قابلیت آموزش و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک
3-1-2 تخصص فنی و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک
3-1-3 سطح فنی و پیاده سازی تجارت الکترونیک
3-2 قابلیت های مدیریت دانش
3-2-1 انباشت دانش و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک
3-2-2 کاربرد دانش و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک
3-3 آمادگی سازمانی
3-3-1 اندازه شرکت
3-3-2 دانش مدیر اجرایی
4- روش تحقیق
4-1 نمونه های مورد مطالعه
4-2 شاخص ها
4-3 روایی و پایایی
5-نتایج
6- نتیجه گیری
6-1 بحث
6-2 محدودیت ها و تحقیقات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The present study aims to investigate the impact of organizational capabilities in the successful implementation of e-business. More specifically, the study proposes a three-dimensional conceptual framework, including “organizational learning capabilities”, “knowledge management capabilities” and “organizational readiness”. Such a multidimensional approach has randomly been explored in the existing literature, making the examination of the proposed conceptual framework an interesting research topic. Design/methodology/approach – The proposed conceptual framework was tested on a sample of Greek companies with an online involvement. Information System executives were used as key respondents. The final sample consisted of 213 companies. The reliability and the validity of the newly developed questionnaire were thoroughly examined. Empirical data were analyzed using the “structural equation modeling” technique. Findings – The results of the study reveal that “training availability”, “knowledge level” and “knowledge sharing” are the most significant factors for successfully implementing e-business. Moreover, “firm size” seems to be another important determinant. On the other hand, “technical expertise”, “knowledge accumulation” and “knowledge application” were not found to have a statistically significant impact on the implementation of e-business. Research limitations/implications – A limitation stemming from the implemented methodology is the use of self-report scales to measure the constructs of the proposed model. Moreover, the present paper lacks a longitudinal approach, as it is cross-sectional and provides a static picture of e-business implementation. Practical implications – The paper makes an analytical effort to point out areas that companies should emphasize to successfully implement e-business and, therefore, harvest its potential benefits. Certain practical implications are offered in the final part of the paper. Originality/value – The paper proposes an enhanced conceptual framework that examines vital issues concerning the successful implementation of e-business, thus providing valuable outcomes for decision-makers and academics. Moreover, the results of the study may be generalized in other developed countries whose economy faces similar significant challenges as Greece (e.g. Spain, Italy, Portugal, Ireland, etc.).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر قابلیت های سازمانی در پیاده سازی موفق کسب و کار الکترونیک می باشد. به خصوص این که، این مطالعه یک چارچوب مفهومی سه بعدی شامل قابلیت های یادگیری سازمانی، قابلیت های مدیریت دانش و آمادگی سازمانی ارایه می کند. این رویکرد چند بعدی به طور تصادفی در منابع موجود کشف شده و موجب شده است تا بررسی چارچوب مفهومی پیشنهادی به یک موضوع تحقیقاتی جالب تبدیل شود.
طرح/ روش / رویکرد: چارچوب مفهومی پیشنهادی بر روی یک نمونه از شرکت های یونانی با مشارکت آنلاین تست شد. مدیران سیستم اطلاعات به عنوان پاسخ گویان کلیدی استفاده شدند. نمونه نهایی متشکل از 213 شرکت بود. پایایی و روایی پرسش نامه های جدید به طور کامل بررسی شد. داده های تجربی با استفاده از روش مدل سازی معادله ساختاری تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که قابلیت دسترسی به آموزش، سطح دانش و اشتراک دانش از مهم ترین عوامل پیاده سازی موفق کسب و کار الکترونیک می باشند. به علاوه، اندازه شرکت یک عامل مهم دیگر است. از سوی دیگر، تخصص فنی، دانش اندوزی و کاربرد دانش هیچ اثر معنی داری بر روی اجرای کسب و کار الکترونیک نداشتند.
محدودیت ها و اهمیت تحقیق: محدودیت روش پیاده شده استفاده از مقیاس ها( پرسش نامه های) خود گزارشی برای اندازه گیری ساختار ها( گویه های) مدل پیشنهادی است. به علاوه، مقاله حاضر فاقد یک رویکرد طولی است زیرا دارای رویکرد مقطعی بوده و یک تصویر ساکن از پیاده سازی کسب و کار الکترونیک ارایه می دهد
اهمیت های کاربردی: این مقاله یک کار تحلیلی را برای نشان دادن زمینه هایی که در آن شرکت اجرای کسب و کار الکترونیک و کسب مزیت های بالقوه آن تاکید کند ارایه می دهد. اهمیت کاربردی در بخش نهایی این مقاله بررسی شده است.
اصلیت/ارزش: این مقاله یک چارچوب مفهومی پیشرفته را ارایه می کند که این چارچوب به مسائل مربوط به پیاده سازی موفق کسب و کار الکترونیک پرداخته و برایند های ارزشمندی را برای تصمیم گیران و دانشگاهیان ارایه می کند. به علاوه، نتایج این مطالعه را می توان به کشور های پیشرفته دیگر که اقتصاد آن ها با چالش های زیاد مشابه با یونان است( اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند) تعمیم داد.

بدون دیدگاه