ترجمه مقاله تسهیل در اجرای استراتژی توسعه شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تسهیل در اجرای استراتژی توسعه شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی چارچوبی برای تسهیل در اجرای استراتژی توسعه شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن
عنوان انگلیسی
Investigating a framework to facilitate the implementation of city development strategy using balanced scorecard
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8222
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و مهندسی شهرسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و برنامه ریزی شهری و طراحی شهری
مجله
زیستگاه بین المللی - Habitat International
دانشگاه
دانشکده مسکن، ساختمان و برنامه ریزی دانشگاه مالزی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
استراتژی توسعه شهری
پس زمینه نظری BSC به عنوان رویکرد اجرای استراتژی
چارچوب مفهومی
متدولوژی تحقیق
شکل دهی پرسشنامه
مطالعه موردی
تجزیه و تحلیل و یافته ها
تجزیه و تحلیل توصیفی
ارزیابی مدل با استفاده از PLS
ارزیابی مدل اندازه گیری
ارزیابی مدل ساختاری
بحث
کمک های نظری و عملی و تحقیقات آینده
ضمیمه 1
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper examines a framework for facilitating the implementation of City Development Strategy (CDS). Two facets of this framework are explored; factors deduced from previous CDS experiences as having an influence on strategy implementation, and the balanced scorecard (BSC), which is a method commonly used to bridge the gap between strategy formulation and implementation. A questionnaire survey was administered to collect data from stakeholders in the CDS planning process. Partial least squares-structural equation modeling (PLS-SEM) was employed for data analysis. The results of the structural model indicated that stakeholders, financial management, institutionalization, capacity building, and leadership have significant positive effects on CDS implementation. The findings also revealed a significant causal relationship between the factors adopted from the BSC model. This study contributes to the CDS implementation literature by examining the impact of stakeholders, financial management, institutionalization, capacity building, and leadership on future CDS implementation. On a more practical level, these findings contribute to the expanding body of knowledge concerning how to implement CDS successfully in the Iranian context.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به بررسی چارچوبی برای تسهیل اجرای استراتژی توسعه شهری میپردازد. دو جنبه از این چارچوب بررسی شدند؛ عوامل استنباط شده از تجارب قبلی CDS (استراتژی توسعه شهری) چراکه در اجرای استراتژی تاثیر دارند و کارت امتیازی متوازن (BSC) که روش رایجی برای پر کردن شکاف بین تدوین و اجرای استراتژی می باشد. پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها از سهامداران در فرایند برنامه ریزی CDS، اجرا شد. مدلسازی معادله مجذور-ساختاری حداقل جزئی (PLS-SEM) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که سهامداران، مدیریت مالی، نهادینه سازی ، ایجاد ظرفیت (ظرفیت سازی)، و رهبری اثرات مثبت قابل توجهی در اجرای CDS دارند. همچنین این یافته ها رابطه علت و معلولی قابل توجهی بین عوامل برگرفته از مدل BSC را نشان دادند. این مطالعه با آثار گذشته اجرای CDS با بررسی تاثیر ذینفعان، مدیریت مالی، نهادینه، ظرفیت سازی، و رهبری در اجرای CDS آینده، مشارکت میکند. در سطح عملی تر، این یافته ها به بخش گسترده دانش مربوط به چگونگی اجرای موفق CDS در خصوص ایران کمک میکنند.

بدون دیدگاه