ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی
عنوان انگلیسی
Exploring aspects of cell intelligence with artificial reaction networks
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2014
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7582
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی کنترل، هوش مصنوعی، هوش ماشین و رباتیک
مجله
محاسبات نرم - Soft Computing
دانشگاه
دانشکده علوم محاسبه، دانشگاه ابردین، انگلستان
کلمات کلیدی
شبکه بیوشیمیایی مصنوعی (ABN)، شیمی مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه واکنش مصنوعی (ARN)، شبکه سیگنال دهی سلولی (CSN)، فناوری رباتیک
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.شبکه واکنش مصنوعی
2.1 اطلاعات پایه
2.2 یک نمایش شبکه بندی شده
2.3 ویژگی های محاسباتی
2.4 معایب
3 آزمایشات و نتایج
3.1 الگوشناسی
3.2 تعدیل پویایی زمانی و کنترل رباتهای اندام دار
3.3 سیستم کنترل رباتیک کامل
4 نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The Artificial Reaction Network (ARN) is a Cell Signalling Network inspired connectionist representation belonging to the branch of A-Life known as Artificial Chemistry. Its purpose is to represent chemical circuitry and to explore computational properties responsible for generating emergent high-level behaviour associated with cells. In this paper, the computational mechanisms involved in pattern recognition and spatio-temporal pattern generation are examined in robotic control tasks. The results show that the ARN has application in limbed robotic control and computational functionality in common with Artificial Neural Networks. Like spiking neural models, the ARN can combine pattern recognition and complex temporal control functionality in a single network, however it offers increased flexibility. Furthermore, the results illustrate parallels between emergent neural and cell intelligence.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شبکه واکنش مصنوعی (ARN) یک شبکه ی سیگنال دهنده ی سلولی است که از نمایش پیوند گرایی الهام گرفته است که به شاخه ی حیات مصنوعی ( A-Life ) تعلق دارد که با عنوان شیمی مصنوعی شناخته شده است. هدف آن، نمایش مدارات شیمیایی و بررسی ویژگی های محاسباتی عهده دار ایجاد رفتار سطح بالای برامده از آن است که وابسته به سلولهاست. در این مقاله، مکانیسم های محاسباتی مشمول در الگوشناسی و ایجاد الگوی زمانی- فضایی، در وظایف کنترل رباتیک بررسی میشود. نتایج نشان میدهد ARN در کنترل رباتیک محدود و عاملیت محاسباتی مشترک با شبکه های عصبی مصنوعی، کاربرد دارد. همانند مدلهای عصبی ضربه ای ، ARN میتواند الگو شناسی و عاملیت کنترل موقتی پیچیده را در یک شبکه ی واحد ترکیب کند. به علاوه، نتایج خطوط موازی بین هوش مصنوعی و هوش سلولی پدید آمده را نشان میدهد.

بدون دیدگاه