تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر محیطی و عملکرد مقاومت بلند مدت شیار شدگی فناوری های ترکیب آسفالت گرم – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارزیابی تاثیر محیطی و عملکرد مقاومت بلند مدت شیار شدگی فناوری های ترکیب آسفالت گرم
عنوان انگلیسی: Environmental impact evaluation and long-term rutting resistance performance of warm mix asphalt technologies
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2021 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 8.304 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 173 در سال 2021
شاخص SJR مجله : 1.886 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 0959-6526
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 11463
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.70Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مهندسی مواد، سازه، مدیریت ساخت، مهندسی مواد مرکب
مجله: مجله تولید پاک کننده - Journal of Cleaner Production
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، ساحل و محیط زیست، دانشگاه آلابامای جنوبی، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: ترکیب آسفالت گرم، ترکیب آسفالت داغ، تاثیرات محیطی، کاهش دی اکسید کربن، مقاومت شیار شدگی، فرسایش میدانی
کلمات کلیدی انگلیسی: Warm mix asphalt - Hot mix asphalt - Environmental impacts - CO2 reduction - Rutting resistance - Field aging
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123938
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. اهداف

3.روش شناسی تحقیق

3.1 توصیف پروژه و گردآوری چسباننده

3.2 تاثیر فناوریهای ترکیب آسفالت گرم بر تولید دی اکسید کربن

3.3 توصیف چسباننده

4. نتایج و بحث

1-4. نتایج آزمایش PG چسباننده و مصالح دانه ای

2-4. نتایج آزمایش MSCR

3-4. رابطه بین Jnr3/2 و R3/2

4.4 نتایج آزمایش ترکیبات هسته های میدانی

5-4. همبستگی ویژگی های چسباننده و ویژگیهای مصالح دانه ای آسفالت

4.6 همبستگی میان ویژگیهای چسباننده

4.7 تحلیلی تاثیر محیطی

5. نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The adoption of warm mix asphalt (WMA) technologies is well accepted due to its promising environmental benefits, however, their long-term field performance is not well understood. This study focused on the long-term rutting resistance of WMA and their companion hot mix asphalt (HMA) based on 83 field samples collected from 28 field projects across the United States covering four climate zones, and quantified environmental impacts for various WMA technologies as compared to HMA. Field cores were evaluated by dynamic modulus, creep compliance, and Hamburg wheel-tracking device tests. Asphalt binders extracted from field cores were evaluated by continuous performance grading (PG), multiple stress creep recovery (MSCR), and monotonic shear tests. The results showed that WMA binders exhibited similar rutting resistance compared with the HMA binders after long-term field aging. Existence of polymer in the asphalt binder was displayed through the plot of non-recoverable creep compliance and percent recovery. The long-term field aged polymer modified asphalt binders for WMA and HMA were comparable. The results also showed that the CO2 reduction by using WMA ranged from 89.09% to 42.79% depending on WMA type. On average, the CO2 emission was reduced to 66.89% by using WMA technologies. Overall, environmental impact analysis and long-term field performance results validated the confident use of WMA technologies.

5. Conclusions

This study evaluated the environmental impacts of WMA technologies as compared to HMA for 28 field projects across U.S., as well as permanent deformation resistance for extracted HMA and WMA binders and asphalt mixtures based on 83 field samples. The outcome of this study would be helpful to select appropriate testing and properties to characterize long-term permanent deformation resistance for various asphalt materials. The major findings in this study are summarized as follows:

Depending on the WMA type, the CO2 reduction ranged from 89.09% to 42.79%. On average, the CO2 emission could be reduced to 66.89% by using WMA technologies.

نمونه متن ترجمه

چکیده

استفاده از فناوری های ترکیب آسفالت گرم (WMA) بدلیل وجود مزایای موثر محیطی به خوبی پذیرفته شده اند. به هر حال، عملکرد بلند مدت میدانی این چسباننده به خوبی درک نشده است. تاکید این مقاله متمرکز بر مقاومت بلند مدت شیار شدگی ترکیب آسفالت گرم (WMA) وترکیب آسفالت داغ (HMA) همراه با آن بر اساس 83 نمونه میدانی گردآوری شده از 28 پروژه میدانی در آمریکا در چهار ناحیه آب و هوایی و همچنین تاثیرات محیطی اندازه گیری شده برای فناوریهای مختلف آسفالت گرم مرکب (WMA) در مقایسه با آسفالت ترکیب داغ (HMA) می باشد. هسته های میدانی در حالت های دینامیک با استفاده از ارزیابی تطابق خزش و آزمایش های ابزار ردیابی چرخ هامبورگ ارزیابی شده اند. چسباننده آسفالت بدست آمده از هسته های میدانی با درجه بندی پیوسته عملکرد (PG)، بازیابی خزش تنش های متعدد (MSCR) و آزمایشات کشش مونوتونیک ارزیابی شده اند. نتایج نشان داد که چسباننده ترکیب آسفالت گرم (WMA) دارای مقاومت شیارشدگی مشابه با چسباننده ترکیب آسفالت داغ(HMA) بعد از فرسایش بلند مدت هستند. وجود پلیمر در چسباننده آسفالت ار طریق نمودار تطابق خزش قابل بازیابی و بازیابی درصدی نمایش داده می شود. چسباننده پلیمر اصلاح شده با قدمت بلند مدت در ترکیب آسفالت گرم (WMA) و ترکیب آسفالت داغ (HMA) قابل مقایسه هستند. همچنین نتایج نشان داد که کاهش دی اکسید کربن با استفاده از ترکیب آسفالت گرم(WMA) با توجه به نوع ماده ترکیب آسفالت گرم (WMA) در بازه 89.09 تا 42.79% قرار می گیرد. به طور میانگین، انتشار دی اکسید کربن با استفاده از فناوریهای ترکیب آسفالت گرم (WMA) با کاهش 66.98 درصدی همراه است. در نهایت، نتایج تحلیل تاثیر محیطی و عملکرد بلند مدت تائید کننده استفاده مطمئن از فناوریهای ترکیب آسفالت گرم (WMA) می باشد.

5. نتیجه گیری ها

این تحقیق به ارزیابی تاثیرات محیطی فناوری ترکیب آسفالت گرم(WMA) در مقایسه با ترکیب آسفالت داغ (HMA) برای 28 پروژه میدانی در آمریکا و همچنین مقاومت شیار شدگی در برابر تغییرات دائمی چسباننده ترکیب آسفالت گرم(WMA) و ترکیب آسفالت داغ (HMA) و مصالح دانه ای مختلف آسفالت بر اساس 83 نمونه میدانی پرداخته است. نتایج این تحقیق برای انتخاب آزمایش ها و ویژگی های مناسب جهت توصیف مقاومت در برابر تغییرات دائمی چسباننده مختلف آسفالت ها مفید می باشند. یافته های اصلی این تحقیق به صورت زیر خلاصه می شوند:

• با توجه به نوع چسباننده ترکیب آسفالت گرم(WMA)، کاهش CO2 در بازه 89.09 تا 42.79% قرار می گیرد. به طور میانگین، انتشار دی اکسید کربن می تواند با استفاده از فناوری چسباننده ترکیب آسفالت گرم(WMA) کاهش 66.89 درصدی داشته باشد.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

11474-IranArze    11474-IranArze1    11474-IranArze2