ترجمه مقاله بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت با شیوه های حسابداری مدیریت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت با شیوه های حسابداری مدیریت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت
عنوان انگلیسی
Improving Employees accountability and firm performance through management accounting practices
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4894
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مدیریت، مدیریت عملکرد،مدیریت کسب و کار و بودجه و مالی عمومی
مجله
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار و اقتصاد
دانشگاه
موسسه پژوهش حسابداری، دانشگاه صنعتی مارا، مالزی
کلمات کلیدی
جوابگویی، شیوه های حسابداری مدیریت، عملکرد شرکت، بنگاههای کوچک و متوسط، مطالعه موردی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر ادبیات
1. 2 مشارکت در بودجه بندی
2. 2 تعهد
3. 2 معیارهای عملکرد
4. 2 جوابگویی کارکنان
5. 2 شیوه های حسابداری مدیریت
3. روش
4. یافته ها
1. 4 جوابگویی کارکنان
2. 4 عملکرد شرکت
3. 4 شیوه های حسابداری مدیریت
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Evolution in the business environment will play a key role in spurring the growth of Small Medium Enterprises (SMEs) globally. Growing changes in business competition, daily operation, new strategy and technology are driving transformation in employees productivity and the future business environment that have significant impacts to organizations. Many organizations are demanding for proactive entrepreneurs with a dynamic team, who can run and steer their businesses to becoming more cost-efficient, which may lead to increased efficiency of firm performance. Literatures in management accounting recognize the important role of Management Accounting Practices (MAP) in Small Medium Enterprises (SMEs). This study examines the relationships between budgetary participation, commitment and performance measures through the tools and techniques of MAP in firm performance. A case study approach with heavy reliance on semi-structured interview was used, where 16 informants who are key decision makers and officer from different management levels were interviewed in the case study. Other sources of evidence have also been sought to enhance the desirability of the findings discussed. Our findings revealed that usefulness of MAP in the company improved employees’ accountability and firm performance. It also showed that budgetary participation and commitment from employees’ accountability have improvement activity when using MAP. This is directed towards helping others in achieving the desired business results by strategically positioning themselves into MAP in making informed decisions in their business undertaking. Further, the budgetary participation and commitment are predictors of managerial performance and accountability in perceived usefulness of MAP of firm performance outcomes.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تکامل در محیط کسب و کار نقش کلیدی در رشدجهانی بنگاههای کوچک و متوسط (SME) ایفا می کند. افزایش میزان تغییرات در رقابت کسب و کارها، کارهای روزمره، استراتژی و تکنولوژی جدید، محرکی برای تغییر و تحول در بهره وری کارکنان و محیط کسب و کار آتی می باشند که تاثیرات معناداری بر سازمانها اعمال می نمایند. بسیاری از سازمان ها خواستار کارآفرینان فعال با تیم پویا برای اداره کسب و کارها به سمت اثربخشی بیشتر در هزینه هستند که این امر منجر به افزایش کارایی عملکرد شرکت می گردد. پژوهش در زمینه حسابداری مدیریت، نقش مهم شیوه های حسابداری مدیریت (MAP) در SME را تشخیص می دهد. این مطالعه، رابطه بین معیارهای مشارکت در بودجه بندی، تعهد و عملکرد را از طریق ابزارها و تکنیک های MAP در عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می دهد. از شیوه مطالعه موردی با تکیه زیاد بر مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید که در مطالعه موردی با 16 منبع خبری که تصمیم گیرندگان کلیدی و ماموران سطوح مختلف مدیریت هستند، مصاحبه گردید. برای بهبود مطلوبیت یافته های مورد بحث، سایر منابع مدارک جستجو گردید. یافته های بدست آمده نشان داد سودمندی MAP در شرکت، جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت را بهبود بخشید. آن همچنین نشان داد مشارکت در بودجه بندی و تعهد در قبال جوابگویی کارکنان در هنگام استفاده از MAP، فعالیتهایی در جهت بهبود انجام می دهند. این مسئله به سمت کمک به دیگران در نیل به نتایج مطلوب کسب و کار با تعیین موقعیت استراتژیکی در MAP در تصمیم گیریهای آگاهانه در اقدامات کسب و کارشان جهت می یابد. به علاوه، مشارکت در بودجه بندی و تعهد، متغیرهای پیش بینی کننده عملکرد و جوابگویی مدیریت در قبال سودمندی ادراک شده MAP نتایج عملکرد شرکت می باشند.

بدون دیدگاه