ترجمه مقاله هوش هیجانی و عملکرد پرسنل - نشریه Sage

ترجمه مقاله هوش هیجانی و عملکرد پرسنل - نشریه Sage
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
هوش هیجانی و عملکرد پرسنل: نقش تعدیل گر سیاست های سازمانی
عنوان انگلیسی
Emotional Intelligence and Employee Outcomes: Moderating Role of Organizational Politics
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6697
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مجله
دیدگاه و پژوهش کسب و کار - Business Perspectives and Research
دانشگاه
دانشگاه مدیریت کاتماندو، نپال
کلمات کلیدی
هوش هیجانی، سیاست های سازمانی درک شده، تعلق شغلی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ادبیات نظری و فرضیه های تحقیق
هوش هیجانی
هوش هیجانی و رضایت شغلی
هوش هیجانی و درگیری شغلی
هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)
هوش هیجانی و سیاست های سازمانی درک شده (POP)
هوش هیجانی، سیاست های سازمانی درک شده و عملکرد (نتایج)
روش شناسی
نمونه آماری و روش پژوهش
شاخص های اندازه گیری
نتایج
ارزیابی و اندازه گیری اثر تعدیلگری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و پیشنهادات برای پژوهش های آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Drawing from the previous studies, investigating the direct effect of emotional intelligence (EI) on employee outcomes, this study proposed that perceived organizational politics (POP) will be negatively related to EI and will also moderate the relationships between EI and employee outcomes. A total of 229 employees from 27 public and private organizations of Nepal participated in the study. Hierarchical multiple regression analyses were conducted to test the hypotheses. The moderating effect was also tested using the graphical method. Regression results showed significant positive relationships between EI and employee-outcomes—job satisfaction, job involvement, and organizational citizenship behavior. POP was not associated with EI. Assessment of moderating effect showed the moderating effect of POP on the relationship between EI and job satisfaction only. Practical and research implications of the findings are discussed and directions for future research are suggested.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با نگاهی به پژوهش های پیشین، بررسی اثر مستقیم هوش هیجانی(EI) بر روی عملکرد پرسنل، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که سیاست های سازمانی درک شده(POP) بطور منفی با هوش هیجانی مرتبط بوده و همچنین رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد پرسنل را تعدیل می کند. 229 کارمند از 27 سازمان خصوصی و دولتی در نپال در این پژوهش شرکت کردند.برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. اثر تعدیلگری نیط از طریق روش گرافیکی ارزیابی گردید.نتایجی رگرسیونی نشان داد که روابط مثبتی بین هوش هیجانی و عملکرد پرسنل-رضایت شغلی، تعهدات و تعلق شغلی، و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. سیاست های سازمانی درک شده با هوش هیجانی ارتباطی نداشت. ارزیابی اثر تعدیلگری نشان داد که اثر تعدیلگری سیاست های سازمانی درک شده تنها بر روی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی وجود دارد. پیشنهادات پژوهشی و کاربردی حاصل از نتایج و یافته های پژوهش حاضر استدلال شده و برای پژوهش های آتی راهبرد هایی ارائه خواهد شد.

بدون دیدگاه