تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی – مطالعه تجربی
عنوان انگلیسی: Mechanical durability of an optimized polymer concrete under various thermal cyclic loadings – An experimental study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9214 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.67Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد مرکب، مدیریت ساخت و پلیمریزاسیون
مجله: ساخت و ساز و مصالح ساختمانی - Construction and Building Materials
دانشگاه: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: بتن پلیمری، استحکام کششی، چقرمگی شکست، چرخه های حرارتی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.031
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روندکار آزمایش

موادوآماده سازی نمونه ها

فرایند آزمایش

نتایج و بحث ها

نتیجه

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Investigating the tensile strength (rt) and mode I fracture toughness (KIc) of polymer concrete (PC) materials due to their quasi-brittle behavior is of great interest to engineers. In this paper, the mechanical durability of an optimized epoxy PC, focused on the two above properties, are experimentally investigated under three different freeze/thaw cycles. The diametrally compressed un-cracked Brazilian disc (BD) and the single edge notch bending (SENB) test configurations are used to measure the split tensile strength and fracture toughness, respectively. The thermal cycles; 25 C to 30 C (cycle-A), 25 C to 70 C (cycle-B) and 30 C to 70 C (cycle-C) applied for 7 days to the test specimens; are chosen according to the climate of Iran in different seasons. Experimental results show the noticeable influence of thermal cycles, especially cycle-B, on both fracture toughness and tensile strength. Heat-to-cool thermal cycle-A and thawing thermal cycle-B indicate the most increase and reduction, respectively on both rt and KIc in comparison to ambient conditions. Also, it was shown that the fracture toughness and tensile strength of tested PC materials are reduced by increasing the mean temperature values of thermal cycles.

نمونه متن ترجمه

چکیده:

تحقیق و بررسی مقاومت کششی (σ_(t  و حالت 1مقاومت فشاری (k_ic ) از بتن پلیمری و رفتار نیمه شکننده آن ها یک پیشرفت بزرگ برای مهندسی است . در این مقاله مقاومت مکانیکی چسب بتن پلیمری بهینه شده که متمرکز شده روی دو خصوصیت فوق در آزمایشگاه تحت سه چرخه متفاوت یخ زدن/گرم شدن مورد بررسی قرارگرفت . برای اندازه گیری مقاومت کششی و مقاومت فشاری به ترتیب از آزمایش ظرف برزیلی و جدا شدگی خمشی پیشرونده(SENB) استفاده شده است . چرخه های حرارتی عبارتند از:

25 تا30 - درجه چرخه A - 25 تا70 درجه چرخهB - 30- تا70 درجه چرخه C برای 7 روز بکاربرده شد . نمونه های آزمایش ، مطابق با آب و هوای ایران در فصل های مختلف انتخاب شدند . نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد به ترتیب بیشترین افزایش وکاهش را روی (σ_(t  و ( k_ic )در مقایسه با شرایط محیطی معمولی . همچنین نشان داد که مقاومت فشاری و مقاومت کششی مواد بتنی پلیمری تست شده با افزایش مقادیر میانگین دمای چرخه حرارتی کاهش یافت . نتایج آزمایشگاهی اثر قابل ملاحظه چرخه های حرارتی به خصوص چرخهB روی هردو مقاومت فشاری وکششی را نشان می دهد.