ترجمه مقاله مکانیسم های دفاعی در برون چوپ درختان زنده در برابر عفونت میکروبی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مکانیسم های دفاعی در برون چوپ درختان زنده در برابر عفونت میکروبی - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مکانیسم های دفاعی در برون چوپ درختان زنده در برابر عفونت میکروبی
عنوان انگلیسی
Defense Mechanisms in the Sapwood of Living Trees against Microbial Infection
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2001
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
Invited Review
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9502
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگداری و مهندسی جنگل
مجله
مجله تحقیقات جنگل - Journal of Forest Research
دانشگاه
آزمایشگاه گیاه شناسی جنگل، دانشکده کشاورزی و علوم انسانی، دانشگاه توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی
دفاع فعال، خردمحیط، منطقه واکنش، رنگ زدایی چوب و تجزیه چوب
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1007/BF02767083
فهرست مطالب
چکیده

مدل هایی برای مکانیسم های دفاعی در برون چوب
جدا سازی بخش عفونی در مدل CODIT درختان
مدل منطقه واکنش
مدل واکنش خرد محیطی
تشکیل موانع منطقه واکنش
ابعاد شیمیایی پاسخ های دفاعی
ترکیبات بازدارنده ساختاری
ترکیبات بازدارنده القا شده( فیتو الکسین ها)
رزین
مواد معدنی و آنزیم ها
ابعاد بافت شناختی پاسخ های دفاعی
تغییرات دیواره سلولی و تشکیل بافت تروماتیک
انسداد عناصر آوندی
کنترل ژنتیکی مقاومت
عوامل خرد محیطی در آوند چوبی
آب، اکسیژن و دی اکسید کربن
تغذیه
تحریک و ارزیابی پاسخ های دفاعی فعال
القای پاسخ های دفاعی
ارزیابی دفاع فعال

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
When pathogenic microorganisms invade living sapwood of woody plants, a series of defense responses occurs at the lesion margin. Putative active defense mechanisms include constitutive and induced inhibitory compounds, cell wall alterations, and occlusion of xylem elements. Active defenses play an important role in the sapwood, while constitutive and induced microenvironmental conditkms in the wood might also constrain pathogen development. It is necessary to develop a unified understanding, in which these factors could act synergistically and provide effective defense barriers.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
وقتی که میکروارگانیسم های پاتوژنیک به برون چوب زنده گیاهان چوبی حمله می کنند، یک سری از پاسخ های دفاعی در محل آسیب به وقوع می پیوندند. مکانیسم های دفاعی فعال شامل ترکیب ترکیبات بازدارنده ساختاری و القا شده، تغییرات دیواره سلولی و انسداد عناصر آوند چوبی یا زایلم می باشد. دفاع فعال نقش مهمی در برون چوب ایفا می کند، در حالی که شرایط خرد محیطی ساختاری و القا شده در چوب می تواند موجب محدود شدن توسعه و رشد پاتوژن شود. از این روی توسعه یک دانش واحد که در آن این عوامل می توانند به طور سینرژتیک عمل کنند و موانع دفاعی موثری را در اختیار گذارند لازم به نظر می رسد.

بدون دیدگاه