تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مکانیسم های دفاعی در برون چوپ درختان زنده در برابر عفونت میکروبی – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: مکانیسم های دفاعی در برون چوپ درختان زنده در برابر عفونت میکروبی
عنوان انگلیسی: Defense Mechanisms in the Sapwood of Living Trees against Microbial Infection
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2001 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : Invited Review
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9502
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.62Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله: جنگداری و مهندسی جنگل
مجله: مجله تحقیقات جنگل - Journal of Forest Research
دانشگاه: آزمایشگاه گیاه شناسی جنگل، دانشکده کشاورزی و علوم انسانی، دانشگاه توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی: دفاع فعال، خردمحیط، منطقه واکنش، رنگ زدایی چوب و تجزیه چوب
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1007/BF02767083
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مدل هایی برای مکانیسم های دفاعی در برون چوب

جدا سازی بخش عفونی در مدل CODIT درختان

مدل منطقه واکنش

مدل واکنش خرد محیطی

تشکیل موانع منطقه واکنش

ابعاد شیمیایی پاسخ های دفاعی

ترکیبات بازدارنده ساختاری

ترکیبات بازدارنده القا شده( فیتو الکسین ها)

رزین

مواد معدنی و آنزیم ها

ابعاد بافت شناختی پاسخ های دفاعی

تغییرات دیواره سلولی و تشکیل بافت تروماتیک

انسداد عناصر آوندی

کنترل ژنتیکی مقاومت

عوامل خرد محیطی در آوند چوبی

آب، اکسیژن و دی اکسید کربن

تغذیه

تحریک و ارزیابی پاسخ های دفاعی فعال

القای پاسخ های دفاعی

ارزیابی دفاع فعال

نمونه متن انگلیسی

When pathogenic microorganisms invade living sapwood of woody plants, a series of defense responses occurs at the lesion margin. Putative active defense mechanisms include constitutive and induced inhibitory compounds, cell wall alterations, and occlusion of xylem elements. Active defenses play an important role in the sapwood, while constitutive and induced microenvironmental conditkms in the wood might also constrain pathogen development. It is necessary to develop a unified understanding, in which these factors could act synergistically and provide effective defense barriers.

نمونه متن ترجمه

وقتی که میکروارگانیسم های پاتوژنیک به برون چوب زنده گیاهان چوبی حمله می کنند، یک سری از پاسخ های دفاعی در محل آسیب به وقوع می پیوندند. مکانیسم های دفاعی فعال شامل ترکیب ترکیبات بازدارنده ساختاری و القا شده، تغییرات دیواره سلولی و انسداد عناصر آوند چوبی یا زایلم می باشد. دفاع فعال نقش مهمی در برون چوب ایفا می کند، در حالی که شرایط خرد محیطی ساختاری و القا شده در چوب می تواند موجب محدود شدن توسعه و رشد پاتوژن شود. از این روی توسعه یک دانش واحد که در آن این عوامل می توانند به طور سینرژتیک عمل کنند و موانع دفاعی موثری را در اختیار گذارند لازم به نظر می رسد.