ترجمه مقاله مولد سیگنال مبتنی بر DDS

ترجمه مقاله مولد سیگنال مبتنی بر DDS
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مولد سیگنال مبتنی بر DDS
عنوان انگلیسی
DDS Based Signal Generator
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
4784
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
ساخت و تولید، مکانیک خودرو، سیشستمهای قدرت و مهندسی الکترونیک
فهرست مطالب

فهرست
1 هدف
2 اهداف انجام شده
3 محدودیت های اصلی پروژه
4 امکان افزایش آتی
5 توصیف پروژه
5.1 مقدمه
5.2. طراحی اصول و روش
5.2.1. سخت افزار
5.2.1.1. منبع قدرت
5.2.1.2. LCD
5.2.1.3. Keypad
5.2.1.4. DDS
5.2.1.5. مدار تشدید کننده
5.2.1.5.1. تشدید کننده
5.2.1.5.2. تقویت کننده RF(MMG3001)
2.1.6 تقویت کننده بهره متغیر (MMG 3001)
طراحی فیلتر
5.2.1.6.1. فیلتر پایین گذر (LPF)
5.2.1.6.2. فیلتر  (BPF)
5.2.1.6.2. فیلتر (HPF)
5.2.1.7. PCB برای DDS و مدار تشدید کننده
6. نرم افزار
6.1. DDS
الگوریتم برای ارسال یک بیت به DDS
6.1.1. مقدار دهی اولیه DDS

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1 Objective

To design a Direct Digital Synthesizer (DDS) based Function Generator which can generate sine waves of frequencies up to 1GHz using a micro-controller based interface to the DDS Chip AD9953 along with two frequency multipliers for generation of user desired frequencies up to 1GHz.

2 Goals Accomplished

• A DDS based signal generator with an LCD Keypad interface using AT89C51 has been designed.

• Frequency Multipliers have been designed to take the output of the DDS as input and give a sine wave of three times the frequency of the input wave as output. Two such multipliers have been cascaded to obtain frequencies that are nine times the input frequency.

• A Variable Gain Amplifier has been designed to vary the power output as per user requirements.

• A power supply has been designed for the whole system to work off a single 230V AC supply.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1 هدف
به منظور طراحی ترکیب کننده ی دیجیتالی مستقیم (DDS) بر مبنای مولد تابع که می تواند امواج سینوسی بسامدهایی تا 1گیگاهرتز را با استفاده از میکروکنترل کننده ها تولید کند با DDS Chip AD9953 به همراه دو تشدید کننده ی بسامد برای تولید بسامدها مطلوب کاربر تا 1 گیگاهرتز را وصل کنید.
2 اهداف انجام شده
• یک مولد سیگنال مبتنی بر DDS با رابط LCD Keypad با استفاده از AT89C51 طراحی شده است.
• تشدید کننده ی بسامد طراحی شده است تا خروجی DDS را به عنوان ورودی بگیرد و یک موج سینوسی سه برابر بسامد موج وردوی به عنوان خروجی بگیرد. دو مورد از چنین تشدیدکننده هایی ایجاد شدند تا بسامدهایی بدست آورند که نه برابر بسامد ورودی است.
• یک تقویت کننده ی افزوده ی متغیر طراحی شده است تا قدرت خروجی را به ازای نیاز هر کاربر تغییر دهد.
• یک مبدل برق برای کل سیستم طراحی شده است تا یک منبع 230V AC را به اتمام رساند.

بدون دیدگاه