ترجمه مقاله حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز
عنوان انگلیسی
The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6658
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین، بهینه سازی سیستم ها و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله تولیدات پاک کننده - Journal of Cleaner Production
دانشگاه
کالج اقتصاد و مدیریت Antai، دانشگاه شانگهای جیائو تانگ، چین
کلمات کلیدی
مدیریت زنجیره تامین سبز، حاکمیت رابطه ای مشتری، عملکرد محیطی، عملکرد اقتصادی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل مفهومی و ارائه و بسط فرضیه ها
مدل مفهومی
اثر تعدیل کنندگی حاکمیت رابطه ای مشتری
نقش میانجیگری حاکمیت رابطه ای مشتری
روش شناسی
تدوین گویه ها و جمع آوری داده ها
تدوین گویه های پرسشنامه
جمع آوری داده ها
تجزیه و تحلیل مولفه
یافته ها، بحث و پیشنهادات کاربردی
یافته ها
یافته های آماری توصیفی کل
نتایج و بحث بر روی اثرات میانجیگری و تعدیل کنندگی
بحث
پیشنهادات کاربردی
نتیجه گیری
تشکر و قدردانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The formal control from customers through contracts and monitoring requires companies to implement green supply chain management (GSCM) practices. The informal control of customer relational governance (CRG) in terms of trust and cooperation also plays a role but it is not clear how CRG affects companies in gaining environmental and economic performance through GSCM practices. To explore the role of CRG, this paper develops a conceptual model with four hypotheses to propose moderation and mediation effects of CRG on the relationships between two GSCM practices (green innovation and green purchasing) and environmental/economic performance. Based on 333 questionnaires collected from a typical export-oriented city in China, two CRG factors are identified, they are, relationship & trust, and cooperation & reciprocity. Statistic results through hierarchical regression analysis demonstrate that both moderation and mediation effects exist. CRG partially mediates the effect of GSCM practices on environmental performance. However, relationship & trust can be detrimental for green innovation to bring environmental performance. If companies aim to improve economic performance through green purchasing, they should establish relationship & trust with customers. Meanwhile, cooperation & reciprocity with customers is needed for companies to gain economic performance through green innovation. This paper contributes to extend the previous studies of formal control from customers to examine the role of CRG for GSCM association of performance improvement. Statistic results identify effective governance mechanisms from the perspective of customer relations to achieve environmental and economic performance through GSCM practices.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کنترل رسمی از سوی مشتریان از طریق عقد قرارداد و نظارت مستلزم این است که شرکت ها شیوه های مدیرت زنجیره تامین سبز را اجراء کنند(GSCM). کنترل غیررسمی حاکمیت رابطه ای مشتری (CRG) از حیث اعتماد و تعاون همچنین نقش مهمی را بازی می کند، اما چگونگی نحوه تاثیرات حاکمیت رابطه ای مشتری بر روی شرکت ها در دستیابی به عملکرد اقتصادی و محیطی از طریق شیوه های مدیریت زنجیره تامین به خوبی آشکار نیست. به منظور بررسی و کاوش در نقش حاکمیت رابطه ای مشتری، این پژوهش یک مدل مفهومی را با چهار فرضیه به منظور پیشنهاد اثرات میانجیگری و تعدیلگری حاکمیت رابطه ای مشتری بر روی روابط بین دو شیوه مدیریت زنجیره تامین سبز(نوآوری سبز و خرید سبز) و عملکرد اقتصادی/ محیطی توسعه داده شده است. براساس 333 پرسشنامه جمع آوری شده از شهرهای صادراتی معمولی در چین، دو فاکتور و مولفه حاکمیت رابطه ای مشتری یعنی «اعتماد و رابطه » و«تعاون و تعامل» شناسایی شد. نتایج آماری بدست آمده از طریق تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که هر دو تاثیر میانجیگری و تعدیل کنندگی وجود دارد. حاکمیت رابطه ای مشتری به طور جزئی اثر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر روی عملکرد محیطی را تعدیل کند. به هرحال، اعتماد و رابطه برای نوآوری سبز در فراهم کردن عملکرد محیطی می تواند تعیین کننده باشد. اگر شرکت ها در صدد آن باشند تا عملکرد اقتصادی خود را از طریق خرید سبز بهبود شده است، آنها باید بین خود و مشتریانشان اعتماد و رابطه برقرار کنند. درحالی، تعاون و تعامل با مشتری برای شرکت ها در دستیابی به عملکرد اقتصادی از طریق نوآوری سبز برای شرکت ها ضروری و حیاتی است. این پژوهش در تلاش است تا مطالعات پیشین کنترل مشتریان برای سنجش و بررسی نقش حاکمیت رابطه ای مشتری برای انجمن مدیریت زنجیره تامین سبز بهبود عملکرد را وسعت ببخشد. نتایج آماری، اثربخشی مکانیزم حاکمیت از دیدگاه رابطه با مشتری برای دستیابی به عملکرد اقتصادی و محیطی از طریق شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز را شناسایی کرد.

بدون دیدگاه