ترجمه مقاله پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله
عنوان انگلیسی
Catalytic potential of Cu/Mg/Al-chitosan for ozonation of real landfill leachate
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8116
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی محیط زیست، شیمی کاتالیست، شیمی تجزیه و مهندسی بهداشت محیط
مجله
ایمنی فرآیند و حفاظت از محیط زیست - Process Safety and Environmental Protection
دانشگاه
گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی
کاتالیزور، شیرابه زباله، Cu / Mg / Al-chitosan، پتانسیل کاتالیزوری، اوزون زنی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1 مواد
2.2 استخراج کیتوزان
2.3تهیه CMA-کیتوزان
2.4. نمونه برداری از شیرابه و طراحی آزمایش
2.5 تحلیل و بررسی
3 . نتایج و بحث
3.1 تأثیر میزان جریان و زمان واکنش اوزون
3.2 اثر pH شیرابه زباله و پتانسيل کاتالیزوری CMA-کیتوزان
3.3 . مکانیسم تجزیه شیرابه
3.4 استفاده دوباره و حذف کاتالیزور از فلز
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Landfill leachates contain various refractory contaminants that pose potential threats to the environment and human health. In this study, Cu/Mg/Al-chitosan was synthesized by decorating chitosan with Cu (0.89mmol/L), Mg (4mmol/L), and Al (2mmol/L) using a precipitation method. The catalytic potential of Cu/Mg/Al-chitosan for ozonation of real landfill leachate was examined (COD = 40,700mg/L; BOD5 = 2100mg/L; pH 9.1; BOD5/COD = 0.052). A signifi- cant catalytic potential of 51% was obtained for chemical oxygen demand (COD) removal in the catalytic ozonation process (COP) with 20mg/L of catalyst and a reaction time of 50min. The COD removal rate of the COP with Cu/Mg/Al-chitosan was 5.3 and 3.77 times greater than that with the established catalysts activated carbon and MgO, respectively. A pseudo- first order kinetic model fit the heterogeneous decays of ozone the best. The tert-butanol was employed as a radical scavenger in the experiments. GC/MS analysis was used to determine the organic compounds before and after the treatment. Thus, Cu/Mg/Al-chitosan is a promising and affordable catalyst for use in COPs to attenuate the COD of landfill leachates.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شیرابه زباله حاوی آلاینده های مختلف مقاوم به تجزیه بیولوژیک هستند که تهدیدات بالقوه ای برای محیط زیست و سلامت انسان ایجاد می کنند. در این مطالعه مس/منیزیم/ آلومینیوم- کیتوزان با اضافه کردن کیتوزان به Cu (0.89 mmol / L)، Mg (4 mmol / L) و Al (2 mmol / L) با استفاده از روش رسوب دهی سنتز شد. پتانسیل کاتالیزوری -کیتوزان Cu / Mg / Al- برای اوزون زنی شیرابه محل دفن زباله مورد بررسی قرار گرفت (COD = 40700 mg/L; BOD5 = 2100 mg/L; pH = 9.1; BOD5/COD = 0.052). پتانسيل کاتالیزوری قابل توجه 51 درصدی برای حذف تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) در فرایند اوزونی کاتالیزوری (COP) با mg/L 20 کاتالیزور و زمان واکنش 50 دقیقه به دست آمد. میزان حذف COP ، COD با Cu Cu/Mg/Al- کیتوزان 5.3 و 3.77 برابر بیشتر از کاتالیزورهای کربن فعال و MgO به ترتیب ،مدل سینتیکی شبیه درجه اول، تجزیه ناهمگن ازن را به بهترین شکل ممکن توصیف نمود. ترات بوتانول به عنوان یک جمع کننده رادیکال در آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین ترکیبات آلی قبل و بعد از تصفیه ، از روش GC / MS استفاده شد. بنابراین، Cu / Mg / Al-کیتوزان یک کاتالیزور امیدوار کننده و مقرون به صرفه برای استفاده در COP برای کاهش COD از شیرابه محل دفن زباله است.

بدون دیدگاه