مقالات ترجمه شده رشته مخابرات میدان و موج

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات میدان و موج
ترجمه مقاله یک آنتن فشرده برای کاربردهای فوق پهن باند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک آنتن فشرده برای کاربردهای فوق پهن باند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری

ترجمه مقاله بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سیستم های رادیویی ثابت: تجهیزات نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه

ترجمه مقاله سیستم های رادیویی ثابت: تجهیزات نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله طراحی رادارهای CFAR با استفاده از سنجش فشرده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی رادارهای CFAR با استفاده از سنجش فشرده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارزیابی بهینگی در پروتکل مسیریابی MANET درشبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارزیابی بهینگی در پروتکل مسیریابی MANET درشبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله انتقال صدا، ویدئو و داده ها در شبکه های فیبری مورد استفاده OFDM

ترجمه مقاله انتقال صدا، ویدئو و داده ها در شبکه های فیبری مورد استفاده OFDM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله چگالی گشتاور بیشتر در دنده مغناطیسی مدرن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چگالی گشتاور بیشتر در دنده مغناطیسی مدرن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله درک و طراحی یک دنده مغناطیسی خطی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله درک و طراحی یک دنده مغناطیسی خطی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9