مقالات ترجمه شده رشته روابط بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته روابط بین الملل
ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله آینده جنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آینده جنگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA) - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA) - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مشارکت سیاسی زنان در چین

ترجمه مقاله مشارکت سیاسی زنان در چین

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اثر سی ان ان (CNN) - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اثر سی ان ان (CNN) - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اصلاح حکومت ملی در مقدونیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح حکومت ملی در مقدونیه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله برداشتن تحریم اقتصادی اثرات جهانی و پاسخ های استراتژیک - نشریه Worldbank

ترجمه مقاله برداشتن تحریم اقتصادی اثرات جهانی و پاسخ های استراتژیک - نشریه Worldbank

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی گفتگوی بین مذهبی و صلح - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی گفتگوی بین مذهبی و صلح - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مبحثی بر قانون تفاضلی جنگ

ترجمه مقاله مبحثی بر قانون تفاضلی جنگ

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تحلیل سیاست خارجی، گذشته، حال، آینده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تحلیل سیاست خارجی، گذشته، حال، آینده - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18