مقالات ترجمه شده رشته ذرات بنیادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ذرات بنیادی
ترجمه مقاله کاهش حالت کوانتومی و نظریه پیچش نیوتنی

ترجمه مقاله کاهش حالت کوانتومی و نظریه پیچش نیوتنی

  • مبلغ: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اولین اصول بررسی عملکرد مغناطیسی هیدراکسید آهن نسبت به تنش نا مناسب

ترجمه مقاله اولین اصول بررسی عملکرد مغناطیسی هیدراکسید آهن نسبت به تنش نا مناسب

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مطالعه تجربی و عددی زاویه استقرار برای کره های درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی و عددی زاویه استقرار برای کره های درشت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کنترل قدرت راکتیو با بهینه سازی اجتماع ذرات پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل قدرت راکتیو با بهینه سازی اجتماع ذرات پویا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله نقش نفوذ لایه مرزی در رشد رسوبدهی بخار نانو ورقه های کالکوژنید

دانلود ترجمه مقاله نقش نفوذ لایه مرزی در رشد رسوبدهی بخار نانو ورقه های کالکوژنید

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39