تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک: II . کاربرد در زیرکون
عنوان انگلیسی: Computation of Surface Energies in an Electrostatic Point Charge Model: II. Application to Zircon (ZrSiO4)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 1992 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7753 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.79Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زمین شناسی و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: سنگ شناسی و ذرات بنیادی
مجله: فیزیک و شیمی مواد معدنی - Physics and Chemistry of Minerals
دانشگاه: موسسه علوم زمین، دانشگاه اوترخت، گروه ژئوشیمی، هلند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

معرفی

آنالیز PBC

پیوندهای قوی

نتایج کیفی

انرژی های پیوستگی

مدل ها

انرژی های زنجیره ای

شکل های رشد نظری

بحث

مورفولوژی زیرکون طبیعی

نقش پیوندهای هیدروژنی در زیرکون

ADP

نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In zircon (ZrSiO4), four different Periodic Bond Chains (PBCs) can be described, i.e. [001], (100), (1/2 1/2 1/2 ) and (1/2, 1/2, 11/2). F faces which grow slowly according to a layer mechanism, are {100} and {011}. Calculation of attachment energies, which are supposed to be directly proportional to the growth rates, is performed in electrostatic point charge models, model I: Zr 4+ Si 4+ O 2-, model II: Zr 4+ Si 2+ O~ 5- and model III Zr 4+ Si~ . The theoretical growth form is short prismatic following {100} and is terminated by the dipyramid {011}. The lower the oxygen charge the more elongated is the crystal parallel to the c axis. The slice d011 can be defined either bounded by zirconium (db~01) or by silicate tetrahedra (doBll. As these slice boundaries differ in height of one half slice with thickness do22, and as these half slices d0A22 and dB22 are F faces, the growth of {011} may also take place by elementary growth layers of thickness do=. In that case the growth rates of COl 1} increase and the growth models are even more prismatic. The S form {031} could only be present on the theoretical growth form with formal charges, provided that the growth of {011} takes place with half slices dog2 and the adsorption of impurities establishes additional strong bonds parallel to its slice boundaries.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در زیرکون (ZrSiO4) چهار زنجیره پیوند دوره ای مختلف (PBCs) یعنی [001] ، <100> ، <1/2 1/2 1/2> و <1/2, 1/2, 1 1/2> را می توان توصیف کرد. وجوه F که مطابق با یک مکانیسم لایه ای به آهستگی رشد می کنند {100} و {011} هستند. محاسبه انرژی های الصاقی که فرض می شود تناسب مستقیمی با نرخ های رشد داشته باشند در مدل های بار نقطه ای الکترواستاتیک انجام می شود ، مدل I : ... ، مدل II : ... ، مدل III : ... . شکل رشد نظری به دنبال {100} منشوری کوتاه بوده و با {011} دو هرمی خاتمه می یابد. هر چه بار اکسیژن کمتر باشد بلور موازی با محور c کشیده تر می شود. تکه d011 را می توان محصور شده با زیرکون (dA001) یا با چهار وجهی سیلیکات (dB011) تعریف کرد. از آنجاییکه این مرزهای برش به اندازه ارتفاع یک نیم برش با ضخامت d022 تفاوت دارند و اینکه این نیم برش ها dA022 و dB022 وجوه F هستند ، رشد {011} می تواند با لایه های رشد اولیه ضخامت d022 نیز انجام شود. در آن مورد نرخ های رشد {011} افزایش یافته و مدل های رشد منشوری تر هستند. شکل S {031} تنها در شکل رشد نظری با بار های رسمی در شرایطی که رشد {011} با نیم برش های d022 رخ داده و جذب ناخالصی ها پیوندهای قوی اضافی موازی با مرزهای تکه آن ایجاد می کند قابل ارائه است.