مقالات ترجمه شده رشته اکولوژی و کنترل بیولوژیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته اکولوژی و کنترل بیولوژیک
ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان

ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14