مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
ترجمه مقاله هیدرودینامیک موضعی جریان در یک لوله حرارتی ضربانی

ترجمه مقاله هیدرودینامیک موضعی جریان در یک لوله حرارتی ضربانی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 65
ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر دیجیتال چبیشف

ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر دیجیتال چبیشف

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تکنیک کامل خودکار برای تقسیم بندی تومور کبد از سی تی اسکن ها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیک کامل خودکار برای تقسیم بندی تومور کبد از سی تی اسکن ها - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک روش تقسیم بندی سرعت بالا در تصاویر CT شکمی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک روش تقسیم بندی سرعت بالا در تصاویر CT شکمی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مروری بر شبکه ‌های ناحیه‌ بدن - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر شبکه ‌های ناحیه‌ بدن - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 54
ترجمه مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی مدل های کانال تجربی برای WBAN

ترجمه مقاله بررسی مدل های کانال تجربی برای WBAN

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8