مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک
ترجمه مقاله یک کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله یک کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله طراحی بیومکانیکی اگزو اسکلتون اندام تحتانی برکلی (BLEEX) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بیومکانیکی اگزو اسکلتون اندام تحتانی برکلی (BLEEX) - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی پیشرفته برای ارزیابی ریسک موتور توربین گازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی پیشرفته برای ارزیابی ریسک موتور توربین گازی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تصحیح انحرافات هندسی ماشین ابزارهای CNC - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصحیح انحرافات هندسی ماشین ابزارهای CNC - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله طراحی اکتساب اولیه برای تقسیم مولتی پلکس ها با کد WALSH-HADAMARD - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی اکتساب اولیه برای تقسیم مولتی پلکس ها با کد WALSH-HADAMARD - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بررسی ویژگی های دینامیکی و شبیه سازی میکرومیرورهای پیچشی MEMS

ترجمه مقاله بررسی ویژگی های دینامیکی و شبیه سازی میکرومیرورهای پیچشی MEMS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل دینامیکی مکانیسم موتور استرلینگ کرانک با اتصال ژنراتور برق

ترجمه مقاله مدل دینامیکی مکانیسم موتور استرلینگ کرانک با اتصال ژنراتور برق

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک راه حل مبتنی بر SVM عیب یابی در توربین های بادی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله یک راه حل مبتنی بر SVM عیب یابی در توربین های بادی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23