مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
ترجمه مقاله کاربرد فناوری نانو در بهبود آب های زیرزمینی

ترجمه مقاله کاربرد فناوری نانو در بهبود آب های زیرزمینی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بهینه سازی بهبود سیستم آب برای یک جامعه در حال رشد

ترجمه مقاله بهینه سازی بهبود سیستم آب برای یک جامعه در حال رشد

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16