ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با استفاده از ضایعات کشاورزی در دسترس ارزان قیمت
عنوان انگلیسی
Batch and Continuous Removal of Copper and Lead from Aqueous Solution using Cheaply Available Agricultural Waste Materials
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2015
نشریه
ijer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4945
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی محیط زیست، شیمی و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
منابع آب، مواد زائد جامد، آلودگی محیط زیست، شیمی کاربردی، متالوژی و ریخته گری
مجله
مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی
دانشگاه
مرکز محیط زیست، موسسه فناوری گواهاتی، آسام، هند
کلمات کلیدی
حذف فلز سنگین، جذب زیستی، منحنی پیشروی، ستون بستر ثابت، واجذبی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج و شرح کار
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The potential of six economically cheap agricultural waste materials, viz. rice husk, betel nut peels, sugarcane molasses, tea waste, mustard oil cake and saw dust, was investigated for copper and lead removal from aqueous solutions under batch and continuous conditions. The effect of pH, contact time, sorbent dose and initial metal ion concentration on the uptake of copper and lead was first examined in batch mode. Rice husk was found to be the best among the tested biosorbents with a maximum removal of 72.17 % and 85.87 % for copper and lead, respectively. The batch sorption data correlated well with SIPS, RedlichPeterson, Freundlich and Langmuir isotherms models. Heavy metal sorption kinetics was best explained by the diffusion based second order kinetics model. Fourier transform infrared analysis of rice husk, before and after heavy metal sorption, revealed the involvement of mainly hydroxyl, amine, and carboxyl functional groups in lead and copper removal by rice husk. Dynamic removal of lead and copper by rice husk was examined as a function of different bed height and flow rate using fixed-bed columns, which yielded a maximum saturation time of 14 hours. The metal breakthrough curves obtained were analysed using the Thomas, BDST, Yoon-Nelson and Clark breakthrough models. The simulation of breakthrough curve for the metals was successful with BDST, Yoon-Nelson and Clark models. Removal of bound lead/copper from the loaded column was finally achieved by using 0.1M HCl as the eluant, which yielded complete desorption of the metals in nearly 60 min.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پتانسیل شش گونه مواد زائد کشاورزی ارزان از لحاظ اقتصادی، یعنی سبوس برنج، پوست فوفل، تفاله نیشکر، تفاله چای، کنجاله خردل و خاک اره، برای حذف مس و سرب از محلولهای آبی تحت شرایط ناپیوسته و پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. اثر pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت یون فلزی اولیه در جذب مس و سرب در ابتدا در حالت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. سبوس برنج در میان جاذب های زیستی آزمایش شده با حداکثر حذف 72.17٪ و 85.87٪ به ترتیب برای مس و سرب به عنوان بهترین نمونه یافت شد. داده های جذب ناپیوسته رابطه متقابل خوبی با مدل های هم دمای (ایزوترم) SIPS، ردلیخ-پترسون، لنگمویر و فروندلیخ داشتند. جنبش جذب سطحی فلزات سنگین با یک مدل سینتیک درجه دوم مبتنی بر نفوذ به بهترین شکل توضیح داده شد. آنالیز مادون قرمز تبدیل فوریه سبوس برنج، قبل و بعد از جذب فلزات سنگین، درگیری عمدتا گروه های عاملی هیدروکسیل، آمین، و کربوکسیل در حذف سرب و مس با سبوس برنج را نشان داد. حذف پویای سرب و مس توسط سبوس برنج به صورت تابعی از ارتفاع های مختلف بستر و سرعت جریان با استفاده از ستونهای بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت که یک زمان اشباع حداکثر 14 ساعته به همراه داشت. منحنی های پیشروی فلزی به دست آمده، با استفاده از مدل های شکاف توماس، BDST، یون - نلسون و کلارک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شبیه سازی منحنی پیشروی برای فلزات با مدل های BDST، یون- نلسون و کلارک موفقیت آمیز بود. حذف سرب یا مس پیوندی از ستون تحت بار در نهایت با استفاده از 0.1M هیدروکلراید به عنوان شوینده به دست آمد که واجذبی کامل فلزات در حدود 60 دقیقه را به همراه داشت.

بدون دیدگاه