تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

عنوان فارسی: حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با استفاده از ضایعات کشاورزی در دسترس ارزان قیمت
عنوان انگلیسی: Batch and Continuous Removal of Copper and Lead from Aqueous Solution using Cheaply Available Agricultural Waste Materials
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2015 نشریه : ijer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4945 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.30Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی محیط زیست، شیمی و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله: منابع آب، مواد زائد جامد، آلودگی محیط زیست، شیمی کاربردی، متالوژی و ریخته گری
مجله: مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی
دانشگاه: مرکز محیط زیست، موسسه فناوری گواهاتی، آسام، هند
کلمات کلیدی: حذف فلز سنگین، جذب زیستی، منحنی پیشروی، ستون بستر ثابت، واجذبی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و شرح کار

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The potential of six economically cheap agricultural waste materials, viz. rice husk, betel nut peels, sugarcane molasses, tea waste, mustard oil cake and saw dust, was investigated for copper and lead removal from aqueous solutions under batch and continuous conditions. The effect of pH, contact time, sorbent dose and initial metal ion concentration on the uptake of copper and lead was first examined in batch mode. Rice husk was found to be the best among the tested biosorbents with a maximum removal of 72.17 % and 85.87 % for copper and lead, respectively. The batch sorption data correlated well with SIPS, RedlichPeterson, Freundlich and Langmuir isotherms models. Heavy metal sorption kinetics was best explained by the diffusion based second order kinetics model. Fourier transform infrared analysis of rice husk, before and after heavy metal sorption, revealed the involvement of mainly hydroxyl, amine, and carboxyl functional groups in lead and copper removal by rice husk. Dynamic removal of lead and copper by rice husk was examined as a function of different bed height and flow rate using fixed-bed columns, which yielded a maximum saturation time of 14 hours. The metal breakthrough curves obtained were analysed using the Thomas, BDST, Yoon-Nelson and Clark breakthrough models. The simulation of breakthrough curve for the metals was successful with BDST, Yoon-Nelson and Clark models. Removal of bound lead/copper from the loaded column was finally achieved by using 0.1M HCl as the eluant, which yielded complete desorption of the metals in nearly 60 min.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پتانسیل شش گونه مواد زائد کشاورزی ارزان از لحاظ اقتصادی، یعنی سبوس برنج، پوست فوفل، تفاله نیشکر، تفاله چای، کنجاله خردل و خاک اره، برای حذف مس و سرب از محلولهای آبی تحت شرایط ناپیوسته و پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. اثر pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت یون فلزی اولیه در جذب مس و سرب در ابتدا در حالت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. سبوس برنج در میان جاذب های زیستی آزمایش شده با حداکثر حذف 72.17٪ و 85.87٪ به ترتیب برای مس و سرب به عنوان بهترین نمونه یافت شد. داده های جذب ناپیوسته رابطه متقابل خوبی با مدل های هم دمای (ایزوترم) SIPS، ردلیخ-پترسون، لنگمویر و فروندلیخ داشتند. جنبش جذب سطحی فلزات سنگین با یک مدل سینتیک درجه دوم مبتنی بر نفوذ به بهترین شکل توضیح داده شد. آنالیز مادون قرمز تبدیل فوریه سبوس برنج، قبل و بعد از جذب فلزات سنگین، درگیری عمدتا گروه های عاملی هیدروکسیل، آمین، و کربوکسیل در حذف سرب و مس با سبوس برنج را نشان داد. حذف پویای سرب و مس توسط سبوس برنج به صورت تابعی از ارتفاع های مختلف بستر و سرعت جریان با استفاده از ستونهای بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت که یک زمان اشباع حداکثر 14 ساعته به همراه داشت. منحنی های پیشروی فلزی به دست آمده، با استفاده از مدل های شکاف توماس، BDST، یون - نلسون و کلارک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شبیه سازی منحنی پیشروی برای فلزات با مدل های BDST، یون- نلسون و کلارک موفقیت آمیز بود. حذف سرب یا مس پیوندی از ستون تحت بار در نهایت با استفاده از 0.1M هیدروکلراید به عنوان شوینده به دست آمد که واجذبی کامل فلزات در حدود 60 دقیقه را به همراه داشت.