مقالات ترجمه شده رشته معماری سیستم های کامپیوتری

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود ترجمه مقاله نقش امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله نقش امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله نمونه گیری همتا برمبنای گوسیپ (Gossip) - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله نمونه گیری همتا برمبنای گوسیپ (Gossip) - مجله ACM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله سیستم پرداخت آنلاین با استفاده از روش های نوین - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله سیستم پرداخت آنلاین با استفاده از روش های نوین - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله تفاوت دغدغه های بخش خصوصی و دولتی در محاسبات ابری - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله تفاوت دغدغه های بخش خصوصی و دولتی در محاسبات ابری - مجله ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله تئوری بار تقسیم پذیر محاسبات ابری در کیفیت خدمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تئوری بار تقسیم پذیر محاسبات ابری در کیفیت خدمات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله انتخاب دسته بندهای تجمعی توسط معیار مهارت و تنوع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله انتخاب دسته بندهای تجمعی توسط معیار مهارت و تنوع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20