دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI رشته مهندسی کامپیوتر (دانلود رایگان)
دانلود رایگان مقاله پارسر دو سطح برای تجزیه ادعای ثبت اختراع

دانلود رایگان مقاله پارسر دو سطح برای تجزیه ادعای ثبت اختراع

  • رایگان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان مقاله بهبود روش فتوگرامتری رقومی برای نظارت کرک

دانلود رایگان مقاله بهبود روش فتوگرامتری رقومی برای نظارت کرک

  • رایگان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان مقاله ارزیابی رویکرد Kansei بر اساس تکنیک محاسبات لغات

دانلود رایگان مقاله ارزیابی رویکرد Kansei بر اساس تکنیک محاسبات لغات

  • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان مقاله Z-شماره DEA و امکانات جدید DEA در زمینه شماره Z

دانلود رایگان مقاله Z-شماره DEA و امکانات جدید DEA در زمینه شماره Z

  • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان مقاله بهبود تعادل بار و ثبات backhauls بی سیم کم هزینه

دانلود رایگان مقاله بهبود تعادل بار و ثبات backhauls بی سیم کم هزینه

  • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 0