مقالات ترجمه شده رشته مدیریت نوآوری و فناوری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت نوآوری و فناوری
ترجمه مقاله بررسی اصولی مدیریت دانش و پروژه های توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی اصولی مدیریت دانش و پروژه های توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاثیر ساختار سرمایه و نوآوری بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ساختار سرمایه و نوآوری بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و مفهوم نوآوری سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و مفهوم نوآوری سبز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله به سوی یک مدل بلوغ قابلیت نوآوری دو سو توان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله به سوی یک مدل بلوغ قابلیت نوآوری دو سو توان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بررسی و تحلیل پروژه های بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی و تحلیل پروژه های بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تامین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله خرده فروشی لوکس تا چه حدی می‌تواند هوشمند باشد؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خرده فروشی لوکس تا چه حدی می‌تواند هوشمند باشد؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله طراحی سیستم های پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی پایداری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله طراحی سیستم های پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی پایداری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت نوآوری از طریق تولید مشترک در همکاری بین شرکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت نوآوری از طریق تولید مشترک در همکاری بین شرکتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تحلیل اکوسیستم های نوآوری باز دانشگاهی

ترجمه مقاله تحلیل اکوسیستم های نوآوری باز دانشگاهی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 28