مقالات ترجمه شده رشته پوست و مو

لیست مقالات ترجمه شده رشته پوست و مو
ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله زخم های MARJOLIN در عفونت ها و زخم های بعد از سوختگی

ترجمه مقاله زخم های MARJOLIN در عفونت ها و زخم های بعد از سوختگی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله جهش های فیلاگرین مرتبط با بیماری های آلرژیک و پوستی - نشریه NEJM

ترجمه مقاله جهش های فیلاگرین مرتبط با بیماری های آلرژیک و پوستی - نشریه NEJM

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اپیدرمولیز بولوسا سیمپلکس (EBS) با دیستروفی عضلانی

ترجمه مقاله اپیدرمولیز بولوسا سیمپلکس (EBS) با دیستروفی عضلانی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله یک بازبینی مختصر در مورد پانسمان زخم کیتوزان و آلژینات

ترجمه مقاله یک بازبینی مختصر در مورد پانسمان زخم کیتوزان و آلژینات

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله تشخیص، مدیریت و پیش شناخت Dermatitis herpetiformis - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تشخیص، مدیریت و پیش شناخت Dermatitis herpetiformis - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله بررسی درمان اگزما با حجامت - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله بررسی درمان اگزما با حجامت - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله نوزاد مبتلا به کلودیون (بیماری درماتولوژی و پوستی)

دانلود ترجمه مقاله نوزاد مبتلا به کلودیون (بیماری درماتولوژی و پوستی)

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8