ترجمه مقاله اثر لیشمانیا عصاره ریشه گیاه دارویی برازمبل با پروماستیگوت لیشمانیا ماژور

ترجمه مقاله اثر لیشمانیا عصاره ریشه گیاه دارویی برازمبل با پروماستیگوت لیشمانیا ماژور
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی اثر لیشمانیا عصاره ریشه گیاه دارویی برازمبل با روش لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از پروماستیگوت لیشمانیا ماژور
عنوان انگلیسی
Evaluation of leishmanicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes of Leishmania major
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2007
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6245
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پوست و مو، گیاهان دارویی، طب سنتی و انگل شناسی پزشکی
دانشگاه
دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کلمات کلیدی
گیاه دارویی برازمبل، فعالیت های ضد لیشمانیا، لیشمانیوز جلدی، لیشمانیای ماژور
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد گیاهی
آمادگي عصاره
انگل‌هاي لیشمانیا
سنجش براي فعاليت لیشمانیا
تحلیل آماري
نتایج
فعالیت‌های ضد انگل عصاره اتانولی خيس شده در گياه دارويي برازمبل
فعالیت‌های ضد انگل عصاره متانولی سوکسله گياه دارويي برازمبلدر DMSO
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

P. abrotanoides dried root has been successfully used for the treatment of Cutaneous leishmaniasis in Iranian traditional medicine as a poultice. To provide a scientific reason for ethnomedicinal use of P. abrotanoides, in this study the leishmanicidal effect of Perovskia abrotanoides extracts was evaluated on promastigotes of L. major in vitro. In this study, the antileishmanicidal effect of different extract of Perovskia abrotanoides root was evaluated on the promastigotes of Leishmania major in vitro. The dried and ground root of the plant was extracted using either maceration in 80% ethanol or Soxhlet in methanol. Then, 5 different concentrations (0.06, 0.12, 0.25, 0.5 and 1 mg/ml) of each extract, one positive control (Amphotericin B, 0.5 mg/ml), one negative control (culture medium), and one solvent control (DMSO) were prepared and were placed in a 24-well plates containing 50,000 parasites/well. The plates were incubated at 25o C for six days and the number of parasites in each well was determined on days 2, 4, and 6 of experiment microscopically using Neubauer chamber. It was observed that amphotericin B and both macerated and Soxhlet extracts at concentration of 1 mg/ml killed all the parasites. Lower doses exhibited a dose-dependent antileishmanial activity. The average of IC50 for macerated extract in DMSO was 4.03 × 10-2 mg/ml and for Soxhlet extract in DMSO was 7.33 × 10-2 mg/ml. The control solvents had no significant effect on the L. major promastigotes. These results indicated that both macerated and Soxhlet extracts of Perovskia abrotanoides have favorable leishmanicidal activity.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ریشه خشک شده گیاه دارویی برازمبل بطور موفق در درمان لیشمانیوز جلدی در طب سنتی ایران به عنوان یک ضماد استفاده می‌شود. در ارائه یك دلیل علمی دارو مداری گیاه دارویی برازمبل استفاده شد، در این مطالعه اثر لیشمانیا عصاره‌های گیاه دارویی برازمبل بر پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه، اثر ضد لیشمانیا عصاره مختلف ریشه گیاه دارویی برازمبلدر پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ریشه خشک شده و پودر شده گیاه با استفاده از خیساندن در اتانول 80٪ و یا سوکسله (Soxhlet) در متانول استخراج شد. پس از آن، 5 غلظت مختلف (0.06، 0.12، 0.25، 0.5 و 1 میلی‌گرم / میلی‌لیتر) از هر عصاره، یک کنترل مثبت (آمفوتریسین B، 0.5 میلی‌گرم / میلی‌لیتر)، یک کنترل منفی (محیط کشت)، و یک کنترل حلال (DMSO ) تهیه شد و در صفحه 24 سالم حاوی 50،000 انگل / سالم قرار داده شد. صفحات در 25 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت شش روز انکوبه شدند و تعداد انگل‌ها در هر شرایط سالم در روزهای 2، 4 و 6 آزمایش میکروسکوپی با استفاده از حفره Neubauer تعیین شد. مشاهده شد که آمفوتریسین B و هم عصاره‌های خیس شده و سوکسله شده در غلظت 1 میلی گرم / میلی لیتر تمام انگل‌ها کشته شدند. دوزهای پایین‌تر فعالیت ضد انگل وابسته به دوز را به نمایش گذاشته‌اند. میانگین IC_50 برای عصاره خیس شده در DMSO 4.03×〖10〗^(-2) میلی گرم/ میلی‌لیتر بود و برای عصاره سوکسله در DMSO 7.33×〖10〗^(-2) میلی‌گرم / میلی‌لیتر بود. حلال‌های کنترل اثر قابل توجهی در پروماستیگوت لیشمانیا ماژور نداشتند. این نتایج نشان دادند که هر دو عصاره خیس شده و سوکسله گیاه دارویی برازمبلفعالیت لیشمانیای مطلوب دارند.

بدون دیدگاه