مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک
ترجمه مقاله تقویت راندمان فن کارخانه سیمان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقویت راندمان فن کارخانه سیمان - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله یک کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله یک کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله امکان سنجی سیستم خودرو به شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله امکان سنجی سیستم خودرو به شبکه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23