مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تکنولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تکنولوژی
دانلود ترجمه مقاله نوآوری در شرکت با اشتراک گذاری دانش اینترنتی - مجله Palgrave

دانلود ترجمه مقاله نوآوری در شرکت با اشتراک گذاری دانش اینترنتی - مجله Palgrave

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32