تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله نوآوری در شرکت با اشتراک گذاری دانش اینترنتی – مجله Palgrave

عنوان فارسی: به اشتراک گذاری دانش اینترنتی و تأثیر آن بر روی نوآوری: بررسی تجربی شرکت های کوچک و متوسط (SME)
عنوان انگلیسی: Web knowledge sharing and its effect on innovation: an empirical investigation in SMEs
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2014 نشریه : Palgrave
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3185 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 588.82Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت تکنولوژی و مدیریت فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: استراتژی های توسعه صنعتی، نوآوری تکنولوژی و مدیریت دانش
مجله: مجله مدیریت دانش
دانشگاه: دانشگاه مورسیا، اسپانیا
کلمات کلیدی: به اشتراک گذاری دانش، تکنولوژیهای اینترنتی، کارایی، تئوری TOE ،SME ها
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

دیدگاه بر اساس منابع (RBV)

فرضیه ها

عوامل تأثیرگذار بر روی WKS

WKS، نوآوری و اثر متوسط مهارت های تکنولوژی اطلاعات

روشهای تحقیقاتی

جمع آوری داده ها و نمونه

سنجش ها

اعتباریابی وسایل

نتیجه گیری ها، محدودیت ها، و تحقیقات بعدی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper extends previous studies on knowledge management by analysing factors affecting Web Knowledge Sharing (WKS) in small- and medium-sized enterprises (SMEs). In addition, the impact of WKS on organizational innovation and the moderating effect of IT skills on this relation are analysed. Grounded in the technology-organization-environment (TOE) theory and the resource-based view (RBV), this paper develops an integrative research model, which analyses these relations using structural equation modelling on a data set of 535 Spanish SMEs. Results suggest that technological and organizational factors – IT expertise and commitment-based human resources practices – positively influence WKS, while the contrary is found for environmental factors (customer power). In addition, results show that WKS contributes positively to organizational innovation, though support for the moderating effect of IT skills in this relation is not found. The main conclusions of this research can be valuable to SMEs that use or intend to use Internet technologies for knowledge management.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله مطالعات قبلی در مورد مدیریت دانش توسط تحلیل عوامل تأثیرگذار بر روی به اشتراک گذاری دانش اینترنتی (WKS) را در موسسه های کوچک و متوسط (SME ها) گسترش میدهد. ما همچنین تاثیر WKS بر روی نوآوری سازمانی و اثر متوسط مهارت های تکنولوژی اطلاعات بر روی این رابطه را تحلیل میکنیم. این مقاله بر اساس تئوری تکنولوژی-سازمان-محیط (TOE) و دیدگاه بر اساس منابع (RBV)، یک مدل تحقیقاتی را طراحی میکند، که این روابط را با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری بر روی سری داده های 535 SME اسپانیایی تحلیل میکند. نتایج نشان میدهند که عوامل تکنولوژیکی و سازمانی – مهارت تکنولوژی اطلاعات و تکنیک های منابع انسانی بر مبنای تعهد– تاثیر مثبتی بر روی WKS دارند، درحالیکه برعکس این قضیه برای عوامل محیطی (قدرت مشتری) دیده میشود. نتایج همچنین نشان میدهند که WKS کمک مثبتی به نوآوری سازمانی میکند، اما پشتیبانی از اثر متوسط مهارت های تکنولوژی اطلاعات در این رابطه مشاهده نمی گردد. نتیجه گیری های اصلی این تحقیق برای SME هایی ارزشمند است که از تکنولوژیهای اینترنتی برای مدیریت دانش استفاده میکنند.