مقالات ترجمه شده رشته مامایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مامایی
ترجمه مقاله افسردگی، اضطراب و استرس در بارداری و پس از زایمان

ترجمه مقاله افسردگی، اضطراب و استرس در بارداری و پس از زایمان

  • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تجربه زنده از دانستن در مورد تولد بچه - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تجربه زنده از دانستن در مورد تولد بچه - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سرخجه در بارداری

ترجمه مقاله سرخجه در بارداری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله اثرات دارویی عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

دانلود ترجمه مقاله اثرات دارویی عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8