ترجمه مقاله بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی
عنوان انگلیسی
Development and assessment of the validity and reliability of a scale for measuring the mentoring competencies of Japanese clinical midwives: An exploratory quantitative research study
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6748
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مامایی
مجله
آموزش پرستار امروزی - Nurse Education Today
دانشگاه
دانشگاه متروپولیتن توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی
ماما، مربی، صلاحیت مربیگری، اندازه گیری آموزشی، تحلیل عاملی، بسط مقیاس، روایی و پایایی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1.1. تعاریف عملیاتی
2. روش ها
2.1. طرح ریزی
2.2. محیط ها و شرکت کنندگان
2.3. پرسشنامه
2.4. جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
2.5. ملاحظات اخلاقی
3. نتایج
3.1. آمار توصیفی
3.2. عوامل موثر بر ساختار مقیاس
3.3. ارزیابی روایی مقیاس
3.4. ارزیابی پایایی مقیاس
4. بحث
4.1. ساختار مقیاس MCCM حاصل شده از نتایج مطالعه پیش رو
4.2. روایی مقیاس MCCM
4.3. پایایی مقیاس MCCM
4.4. توانایی های عملی برای آموزش بالینی مورد انتظار ماماها
4.5. محدودیت های تحقیق و چشم اندازهای آتی
5. نتایج
تشکر و قدردانی
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstracy

Background: Midwives are always involved in educational activities whenever novice midwives are present. Although various scales for measuring the educational competencies of nurses have already been developed in previous studies, a scale for the educational competencies particular to midwives has yet to be developed, or even no previous studies have revealed their functions as clinical educators. Objectives: The purpose of this study was to develop a scale to measure the mentoring competencies of clinical midwives (MCCM Scale) and to confirm its validity and reliability. Design: An exploratory quantitative research study. Methods: Questionnaires were distributed to 1,645 midwives at 148 facilities who had previously instructed novice midwives. 1,004 midwives (61.0%) voluntarily returned valid responses and 296 (18.0%) voluntarily agreed to participate in the survey for test–retest reliability.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زمینه: تا زمانی که ماماهای تازه کار وجود دارند، ماماها همواره در فعالیت های آموزشی درگیرند. اگر چه مقیاس های مختلف برای اندازه گیری صلاحیت های آموزشی پرستاران، پیش از این در مطالعات پیشین بسط یافته اند، اما هنوز هم یک مقیاس مربوط به صلاحیت آموزشی مختص به ماماها باید بسط یابد، و یا حتی هیچ یک از مطالعات قبلی، کارکرد خود را به مربیان بالینی اختصاص نداده اند.
اهداف: هدف از این مطالعه، بسط یک مقیاس برای اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی (مقیاس MCCM) و تایید روایی و پایایی این مقیاس بود.
طرح ریزی: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی.
روش ها: پرسشنامه ها در 148 مرکز درمانی در بین 1645 مامایی که قبلاً به ماماهای تازه کار تعلیم داده بودند، توزیع شدند. 1004 ماما (61%) به طور داوطلبانه پاسخ های معتبری داده و 296 ماما (18%) به طور داوطلبانه، موافق شرکت در نظرسنجی برای آزمون و باز آزمون پایایی بودند.

بدون دیدگاه