مقالات ترجمه شده رشته طراحی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی صنعتی
ترجمه مقاله ارزیابی مفهوم طراحی محصول با مجموعه های راف و روش VIKOR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی مفهوم طراحی محصول با مجموعه های راف و روش VIKOR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله جنبه های نرم افزارهای یکپارچه CAD/CAM در فرآیندهای ساخت پیشرفته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله جنبه های نرم افزارهای یکپارچه CAD/CAM در فرآیندهای ساخت پیشرفته - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله طراحی یک سیستم عملیاتی کارآمد آسانسور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی یک سیستم عملیاتی کارآمد آسانسور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تعدیل اثر عدم قطعیت فناوری در ارتباط میان سرعت نوآوری و موفقیت محصول

ترجمه مقاله تعدیل اثر عدم قطعیت فناوری در ارتباط میان سرعت نوآوری و موفقیت محصول

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله طرح های لمسی نوآورانه برای توسعه محصول جدید - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح های لمسی نوآورانه برای توسعه محصول جدید - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17