ترجمه مقاله استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها
عنوان انگلیسی
Efficient location and allocation strategies for undesirable facilities considering their fundamental properties
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8191
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ریاضی و آمار، مهندسی صنایع و طراحی صنعتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تحقیق در عملیات، طراحی محصول و بهینه سازی سیستم ها
مجله
مهندسی کامپیوتر و صنایع - Computers & Industrial Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی صنایع و سیستمها، موسسه پیشرفته علم و صنعت، کره
کلمات کلیدی
محل، تخصیص، تسهیلات نامطلوب، پدیده NIMBY ،الگوریتم ژنتیک
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
1.1.سابقه تحقیق
1.2.مرور ادبیات
2.مدل سازی ریاضی
2.1.تشریح مسئله
2.2.فرضیات
2.3.نشانه گذاری
2.4.توابع هدف
2.4.1. روندخطی
2.4.2. روند محدب
2.4.3. روند مقعر
2.5.مدل ریاضی با محدودیت حداکثر فاصله
2.6. مدل ریاضی با محدودیت نزدیکترین تخصیص
3.روش حل
3.1.الگوریتم ژنتیک
3.1.1. ساختار کروموزوم
3.1.2.جمعیت اولیه
3.1.3.تابع تناسب
3.1.4.انتخاب
3.1.5. متقاطع
3.1.6.جهش
2-3 روش تخصیص
1-2-3 مدل ریاضی با محدودیت حداکثر فاصله
1-1-2-3 روند خطی
2-1-2-3 . روند محدب و مقعر
4. مثال عددی
4.1. مدل ریاضی با محدودیت حداکثر فاصله
1-1-4 . تابع هدف روند خطی
2-1-4 . تابع هدف روند محدب
3-1-4 . تابع هدف روند مقعر
2-4 . مدل ریاضی با محدودیت نزدیک ترین تخصیص
1-2-4 . تابع هدف روند خطی
2-2-4 تابع هدف روند های محدب و مقعر
5-تحلیل حساسیت
1-5 تحلیل حساسیت بر روی رفتار ساکنان
2-5 مقایسه روش های تخصیص
6-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The phrase ‘‘not in my backyard’’ (NIMBY) refers to the well-known social phenomena in which residents oppose the construction or location of undesirable facilities near their homes. Examples of such facilities include electric transmission lines, recycling centers and crematoria. Due to the opposition typically encountered in constructing an undesirable facility, the facility planner should understand the nature of the NIMBY phenomena and consider it as a key factor in determining facility location. We examine the characteristics of NIMBY phenomena and suggest two alternative mathematical optimization models with the objective of minimizing the total degree of NIMBY sentiments. Genetic algorithms are proposed to solve our linear and nonlinear integer programs. The results obtained via genetic algorithms for our linear integer programs are compared with those of CPLEX to evaluate their performance. The nonlinear programs are tested with various allocation policies. Sensitivity analysis is conducted about several system parameters.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عبارت "نه در حیاط خلوت من" (NIMBY) به پدیده های شناخته شده اجتماعی اشاره دارد که در آن ساکنان مخالف ساخت و ساز یا محل قرار گیری تسهیلات نامطلوب در نزدیکی خانه هایشان هستند. نمونه هایی از این قبیل تسهیلات عبارتند از: خطوط انتقال برق، مراکز بازیافت و کوره های جسد سوزی. با توجه به مخالفت هایی که به طور معمول در ساخت یک تسهیل نامطلوب مواجه می شوند، برنامه ریز تسهیلات باید ماهیت پدیده یNIMBY را درک کند و آن را به عنوان یک فاکتور کلیدی در تعیین مکان تسهیلات در نظر بگیرد. ما مشخصه های پدیده یNIMBY را بررسی می کنیم و دو مدل بهینه سازی ریاضی جایگزین را با هدف حداقل کردن درجات کلی NIMBY پیشنهاد می دهیم. الگوریتم های ژنتیک برای حل برنامه های عدد صحیح خطی و غیر خطی ما پیشنهاد شده است. نتایج به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای برنامه های عدد صحیح خطی با سیمپلکس برای ارزیابی عملکردشان مقایسه شده اند. برنامه های غیر خطی با سیاست های مختلف تخصیص آزمایش شده اند. تحلیل حساسیت در مورد چند پارامتر سیستم انجام شده است.

بدون دیدگاه