مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای قدرت

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای قدرت
ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم های سودمند سایت برای یکپارچه سازی انرژی تجدیدپذیر

ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم های سودمند سایت برای یکپارچه سازی انرژی تجدیدپذیر

  • مبلغ: ۹۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله طرح حفاظت تطبیقی برای سیستم های پراکنده با DG - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طرح حفاظت تطبیقی برای سیستم های پراکنده با DG - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدلسازی سیستم گراندینگ در EMTP/ATP براساس پاسخ فرکانسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدلسازی سیستم گراندینگ در EMTP/ATP براساس پاسخ فرکانسی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله لغو هارمونیک با مخلوط کردن بارهای غیرخطی تک فاز و سه فاز - نشریه IEEE

ترجمه مقاله لغو هارمونیک با مخلوط کردن بارهای غیرخطی تک فاز و سه فاز - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدل سازی بارهای غیرخطی و تخمین هارمونیک ها در سیستم توزیع صنعتی

ترجمه مقاله مدل سازی بارهای غیرخطی و تخمین هارمونیک ها در سیستم توزیع صنعتی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18