مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن

لیست مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن
ترجمه مقاله شبکه های تعریف شده نرم افزاری قابل اطمینان - نشریه ACM

ترجمه مقاله شبکه های تعریف شده نرم افزاری قابل اطمینان - نشریه ACM

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله DFA با مجموعه کاراکترهای توسعه یافته برای بازرسی سریع بسته ‌ها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله DFA با مجموعه کاراکترهای توسعه یافته برای بازرسی سریع بسته ‌ها - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بررسی تهدیدات امنیتی برتر در محاسبات ابری

ترجمه مقاله بررسی تهدیدات امنیتی برتر در محاسبات ابری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله معماری امنیت جدید برای شبکه اینترنت اشیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری امنیت جدید برای شبکه اینترنت اشیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مسائل حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی همراه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسائل حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی همراه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله RRE موتور پاسخ و ترمیم نفوذ مبتنی بر نظریه بازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله RRE موتور پاسخ و ترمیم نفوذ مبتنی بر نظریه بازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله بهبود امنیت شبکه انبوه با استفاده از قانون درختی فایروال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود امنیت شبکه انبوه با استفاده از قانون درختی فایروال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله سیستم رمز رادیویی امن و کاربرد آن برای محاسبه شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم رمز رادیویی امن و کاربرد آن برای محاسبه شبکه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16